Forbikjøringsforbud for lastebiler

Statens vegvesen innfører forbud for lastebiler å kjøre forbi i toløpstunneler på norske motorveier.

Publisert Sist oppdatert

Forbudet skal innføres i løpet av 2015 og gjelder toløpstunneler som er lengre enn 500 meter på motorveier som har hastighet 100 eller 110 km/t.

Politidirektoratet, utrykningspolitiet og Vegdirektoratet kom frem til det nye forbudet på et møte høsten 2014. Norges Lastebileierforbund (NLF) er, ifølge Vegen og vi, enige i forbudet, men påpeker at når det er rundkjøring ved utløpet av tunnel må forbudet oppheves i god tid slik at tunge kjøretøy rekker å komme seg over i venstre kjørefelt.