Mens man vurderer bruer på Helgeland, er en bru i ferd med å bli virkelighet lengre nord i Nordland. Hålogalandsbrua på E6 utenfor Narvik blir Norges nest lengste hengebru når den står ferdig i 2017.
Mens man vurderer bruer på Helgeland, er en bru i ferd med å bli virkelighet lengre nord i Nordland. Hålogalandsbrua på E6 utenfor Narvik blir Norges nest lengste hengebru når den står ferdig i 2017.

Flytebru, bru eller tunnel - det er spørsmålet

Statens vegvesen skal se nærmere på ti ulike alternativer for nye bruer og tunneler på Helgeland.

Publisert Sist oppdatert


Bare mellom Herøy og Alstenøya er det lansert tre ulike alternativer, i tillegg til to alternative fastlandsforbindelser via Dønna. Et annet hovedspørsmål er om forbindelsen langs fylkesveien bør gå via Stokka-Tro eller om det skal etableres et nytt samband via Hamn-Mindland. For flere av strekningene kan både tunnel, bru og fylling/bru være alternativer.

Mange forslag

Utredningen er en del av arbeidet med konseptvalgutredningen for fylkesvei 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen og fastlandsløsninger for Dønna og Herøy. Under ideverkstedet som ble arrangert i Brønnøysund i november, kom det frem en lang rekke forslag til nye tunneler og bruer. Før Statens vegvesen starter en konkret utredning av hovedalternativene, trengs bedre grunnlag for å vurdere hvilke løsninger som kan være realistiske.

 

- Vi sjekker ut hvilke alternativer som er teknisk og økonomisk realiserbare, slik at det blir en del av grunnlaget for de endelige konseptalternativene vi skal anbefale, sier prosjektleder Jørn Sørvig.

Ti alternativer 

Disse løsningene skal sjekkes ut:
  •  Flytebru Lauvøy-Alstenøya
  •  Tunnel Hestad (Dønna)-Alstenøya
  •  Tunnel Herøy-Stokka
  •  Tunnel Herøy-Alstahaug
  •  Bru/fylling Sør-Herøy-Brasøy-Austbø-Alstahaug
  •  Bru/flytebru/tunnel Tjøtta-Mindlandet
  •  Bru/flytebru/tunnel Vistenfjorden
  •  Bru/flytebru/tunnel Stokkasjøen-Tro
  •  Flytebru/tunnel Hamnøy-Mindlandet
  •  Bru/tunnel Velfjorden

Ut med uaktuelle

Nå har Ressursavdelingen i Vegvesenets region nord fått i oppdrag å se nærmere på de ulike alternativene. De er bedt om å anslå kostnadene pluss/minus 40 prosent. Hensikten er å komme med en analyse som gir grunnlag for å slå fast om noen av forslagene åpenbart uaktuelle. I neste omgang skal man utrede mer presist, og gi konkrete anbefalinger basert på totalløsninger og behov. I mai vil Statens vegvesen komme med sine første forslag til hovedalternativer for fremtidige transportløsninger for denne delen av Helgeland. Etter planen skal fylkeskommunen behandle den endelige utredningen i 2015.