Fellesprosjektet har inngått kontrakt med Hæhre

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen inngikk torsdag 14. november kontrakt med Hæhre Entreprenør AS om å bygge de gjenstående arbeidene i forbindelse med vei- og baneutbyggingen mellom Minnesund og Brøhaug.

Publisert Sist oppdatert

Hæhre Entreprenør gjør allerede en del jobb på denne strekningen, men vil i tiden som kommer øke sin aktivitet mellom Minnesund og Brøhaug.

Hæhre Entreprenør AS vant i konkurranse med to andre entreprenører oppdraget om å gjøre ferdig arbeidene som gjenstår med å bygge:
- firefelts E6 på en strekning på ca. 6,3 km.
- dobbeltsporet jernbane på en strekning på ca. 4,2 km.
- ca. 8,5 km lokalveier.
- ca. 8,2 km gang- og sykkelveier i nedlagt Dovrebane.
- diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Hæhre er en av entreprenørene som i juli ble tildelt hastejobber mellom Minnesund og Brøhaug etter at Alpine Bau fra Østerrike gikk konkurs. Firmaet vil i tiden som kommer trappe opp sin aktivitet i området.