Umskarstunnelen er merket med rød ring på kartet på E12 mellom Mo i Rana og grensen til Sverige.
Umskarstunnelen er merket med rød ring på kartet på E12 mellom Mo i Rana og grensen til Sverige.

Feilberegning koster 130 mill. kroner

Umskarstunnelen på E12 mellom Mo i Rana og Svenskegrensen kostet 250 mill. kroner og sto ferdig for sju år siden. Nå må den pusses opp for 130 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Et år etter at den 3,7 km lange tunnelen ble åpnet var det godt synlige teleskader i tunnelen. Vann og dårlig masse i veibanen gjorde tunnelen humpete å kjøre. 

- Det som er gjort feil, er at man har stolt blindt på de teoretiske beregningene av frostsoner. Prosjektledelsen vår har fulgt teorien, og det er teorien som har forledet prosjektledelsen til å tro at dette ville fungere på sikt, sier seksjonsleder Ole Johan Bogfjellmo i Statens vegvesen til NRK.

Bogfjellmo forteller til statskanalen at vannet i tunnelen ikke er grøftet ordentlig utenom frostsonene. Da blir vannet stående i tunnelen. Dreneringen er heller ikke isolert. Tunnelhåndboken til Statens vegvesen er fulgt til punkt og prikke under byggingen av tunnelen - en håndbok som nå blir redigert...

Nå må man frese bort gammel asfalt, lage ny og dypere drenering, ta ut dårlige masser, legge inn nye, og så legge ny asfalt i Umskarstunnelen.

Det samme skal gjøres i drøyt halvparten av den over 8 km lange Korgfjelltunnelen. Her vil utbedringene koster ca. 35 mill kroner.