Få har planer om maskinkjøp

Bare åtte prosent av Mef-bedriftene har planlagt å gå til innkjøp av nye maskiner første halvår 2015.

Publisert Sist oppdatert

Dette er det laveste antallet som er registrert siden høsten 2010. De siste årene har tallet ligget på mellom 10 og 15 posent.

Det kom fra da Maskinentreprenørenes Forbund la fram «Mef-analysen» torsdag.

Samtidig er andelen bedrifter som planlegger å kvitte seg med maskiner den høyeste for samme periode. Få av bedriftene med flere enn 100 ansatte har planer om å kvitte seg med maskiner. Andelen som ønsker å redusere maskinparken er størst for bedriftene med 1-50 ansatte, med 11 prosent.

Ledig kapasitet

En større del bedrifter enn tidligere melder om 50% eller mer ledig kapasitet til veibygging. Det er særlig bedriftene i Midt-Norge som har mest ledig kapasitet både til veibygging av til bygging av vann- og avløpsanlegg.

Firmaer med anleggsarbeider innen vei, jernbane, VA og grunnarbeider omsatte for 47,7 milliarder kr til og med august i fjor. Dette er en økning på 10,6% sammenlignet med samme periode i 2013.

Færre kontrakter

Det var i 2014 (t.o.m. oktober) på landsbasis tilbudsfrist for 442 Statens vegvesen-kontrakter. Dette er 36 færre kontrakter enn for samme periode i 2013.

Samlet verdi på kontraktene i 2014, basert på laveste tilbud pr. kontrakt, var 20,7 milliarder kroner, som er om lag 1 milliarder kroner mindre enn tilsvarende periode i 2013. Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene økte for perioden januar-oktober 2014 sammenlignet med samme periode 2013.

Flere konkurser

De økonomiske driftsresultatene blant MEF-bedriftene har bedret seg. I 2013 hadde MEF-bedriftene i gjennomsnitt et resultat før skatt på 4,9 prosent, mot 4,2 prosent i 2012. Det er de små og mellomstore bedriftene som har hatt størst forbedring i resultat siden 2011. Det har imidlertid vært en betydelig økning i antall konkurser blant MEF-bedriftene i 2014, sammenlignet med 2013. Pr. 21. november var det registrert 14 konkurser.