Adm. direktør i Skanska Norge AS, Anders Danielsson. Bildet er fra Skanskas Sikkerhetsuka 2012..
Adm. direktør i Skanska Norge AS, Anders Danielsson. Bildet er fra Skanskas Sikkerhetsuka 2012..

Entreprenørvirksomheten trekker opp

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge fortsetter den positive trenden 3. kvartal. Den samlede omsetningen i selskapene per 3. kvartal endte på vel 10 milliarder kroner, noe som er på nivå med fjoråret. Entreprenørresultatet er betydelig forbedret i forhold til 2012.

Publisert Sist oppdatert

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, nådde en omsetning på 9.5 milliarder, og et driftsresultat på 239 mill. kroner per 3. kvartal 2013.

Omsetning og resultat er i henhold til selskapets planer. Tilsvarende resultat per 3. kvartal 2012 var 71 mill. kroner. Den markante resultatforbedringen kommer av at Skanska i Norge opplever økt forutsigbarhet i virksomheten, særlig innenfor bygg, og spesielt i region Oslo. «Anlegg leverer tilfredsstillende resultater slik de har gjort over tid.», skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi er fornøyde med at resultatet viser en svært positiv trend for entreprenørvirksomheten dette året og at det samlede resultat for Skanska i Norge er klart forbedret, sier Anders Danielsson, administrerende direktør i Skanska Norge AS.

Selskapet har inngått kontrakter for 2.6 milliarder kroner i 3. kvartal. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på 11.3 milliarder kroner, mot 11 milliarder per 3. kvartal i 2012.

Kontinuerlig fokus på HMS-arbeid

Entreprenørvirksomheten kan vise til HMS-resultater tilsvarende samme periode i fjor. HMS-tallene sett i forhold til kvartalsresultatene viser et godt samsvar mellom sikkerhet og lønnsom drift. Per 3. kvartal er det registrert 21 fraværsskader på egne ansatte, mot 19 i samme periode 2012. Dette tilsvarer en H1-verdi (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) på 3,6 hittil i år. Kvartalet isolert ga en H1 verdi på 2,9.

Sykefraværet viser en økning fra 4.7 % per 3. kvartal 2012 til 5.4 % per 3. kvartal 2013.

- Dette viser behovet for kontinuerlig forebyggende arbeid med tilrettelegging for gode arbeidsoperasjoner, sier Danielsson.

Et dempet boligsalg

Boligutvikleren Skanska Bolig nådde en omsetning på 1.3 milliarder kroner og et resultat på 88 mill. kroner per 3. kvartal, mot en omsetning på 1.6 milliarder kroner og et resultat på 104 mill. kroner i 2012.

- Salget har vært jevnt bra i landets største byer, men vi opplever etter sommeren et noe mer usikkert marked der kundene bruker lenger tid på kjøpsbeslutningen, sier Danielsson.