En slik maskin har du aldri sett

Denne eiendommelige skapningen ble konstruert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for en del år tilbake.

Publisert Sist oppdatert

Bildet er trolig fra senvinteren -95, og er tatt på anleggsområdet for nye Gardermoen flyplass. Den noe underlige doningen som er vist, er en demonstrator/testinnretning som på oppdrag for Luftforsvaret ble utviklet av FFI for å kunne gjennomføre praktiske tester av et nytt konsept for rydding av eksplosiver på blant annet flystasjoner. Den «normale» Moxy-dumperen er med kun for å få et bedre bilde.

Maskinen ble bygget i et samarbeid mellom Moxy og FFI; Moxy leverte en MT30 med modifisert (flat) ramme som det ble montert en Multilift krokløfter på, og FFI bygget resten på eget verksted. Løfteaggregatet er fra en Caterpillar, hytta fra en MT30 og hydraulikken er litt av hvert. Hytta er montert på et saksebord for å kunne eksperimentere med forskjellige operatørposisjoner, og alle styrefunksjoner er overført til den bakre hytta.

Pansret versjon 2

Fra FFI meldes det at forsøkene i det store og hele var vellykkede, og på bakgrunn av dette utviklet FFI senere en prototyp på et rydde- og rekognoseringskjøretøy. Det var også basert på en Moxy MT 30, men nå bygget FFI en egen tungt pansret operatørhytte, et egenutviklet løfteaggregat og en tung mineplog.

Prototyp på minerydder FFI Moxy.
Prototyp på minerydder FFI Moxy.

I tillegg var maskinen utstyrt med en prototyp av en våpenstasjon for demoleringsformål. Både den originale førerhytten og resten av maskinen var fullpansret, og alle styresignaler kunne overføres mellom de to førerposisjonene ved bruk av tenningsnøkkel. Denne prototypen ble omfattende testet, - inklusive mot skarpe miner,  frem til utgangen av 1997.

Luftforsvaret fikk på bakgrunn av dette bygget en serie mineploger, men på grunn av endret budsjettsituasjon ble det valgt en «annen løsning for rydde- og rekognoseringskjøretøyet».