E39-prosjekt økte fra 525 til 710 mill. kroner

Da må prosjektet behandles i Stortinget på nytt. Sånt tar ekstra tid.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet på E39 mellom Hove og Sandved i Sandnes skulle starte til høsten. Økte kostnader gjør at prosjektet igjen må godkjennes av Stortinget og blir forsinket.

Det nye kostnadsoverslaget er 710 mill. kroner. Tidligere beregninger viste 525 mill. kroner. Staten tar 90 prosent av kostnadsøkningen, bilistene tar resten gjennom bompenger.

Håper på stortingsbehandling i oktober

Alle prosjekt som er med i Norsk transportplan har en kostnadsramme. Dersom prosjektet blir dyrere, er regelverket slik at prosjektet må til Stortinget for ny godkjenning av finansieringen.

- Vi håper på behandling i Stortinget i oktober. Vi er klare til å sende prosjektet på anbud så fort vi får godkjenningen, sier byggeleder Leif Lindefjeld i Statens vegvesen.

Mer støyskjerming

Den 1550 meter lange strekningen mellom Hove og Sandved skal bygges om fra to til fire felt. Prosjektet er omfattende; Det blir arbeidet på 1300 meter av Jærveien, ny Kvelluren bru, to nye
bruer på motorveien (riksvei 13 Hove og fylkesvei 325 Sandved) og ombygging av to kryss.

I perioden fra reguleringsplanlegging til byggeplanlegging er prosjektet blitt dyrere. Økningen skyldes blant annet standardheving, flere murer, mer støyskjerming og miljøtiltak.

Ble mer omfattende

- Først i byggeplanleggingen ser vi detaljeringsnivået for et så komplisert byprosjekt med store bruer, trafikkavvikling på et overbelastet veinett og kryssing av jernbanen. Kort oppsummert er arbeidet mer omfattende og standarden høyere enn vi så for oss i en tidlig fase, sier byggeleder Leif Lindefjeld i Statens vegvesen.