E18-arbeidet godt i gang.
E18-arbeidet godt i gang.

E18-bygging i full gang

NCC Construction er i full gang med E18-utbyggingen Knapstad-Retvet.

Publisert Sist oppdatert

Det NCC-eide entreprenørselskapet Carl C. Fon skal knuse ca. 1,2 millioner tonn stein før den 6,2 kilometer firefelts strekningen står ferdig høsten 2016.

Del-prosjekt

Strekningen er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro, og får ti ulike betongkonstruksjoner, både bruer og faunapassasjer.

Ved Elvestad blir det også nytt kryss med avkjøring til fylkesvei 120, for trafikk i retning Moss og Lillestrøm.

Ved Knapstad skal det bygges et stort ruterkryss, med avkjøring til Spydeberg via fylkesveg 128.

Fakta om anleggsarbeidet:

- Sprenging/masseflytting av berg: 735 000 kubikkmeter

- Masseflytting av jord: 815 000 kubikkmeter

- Bruer og andre betongkonstruksjoner: 10 stk

- Betong: 28.000 kubikkmeter

- Asfalt: 80.000 tonn

- Borede og utstøpte stålrørspeler: 3100 meter

- Stålkjernepeler: 1600 meter

- Lett/superlett fylling: 70.000 kubikkmeter

Nordisk Triangel

E18 gjennom Østfold er en av hovedferdselsårene mellom Norge og Sverige og inngår i "det Nordiske triangel" Oslo-Stockholm-København.

Nærmere 25% av all godstransport på vei mellom Norge og utlandet går over E18, som også betjener det vesentligste av person- og godstransporten som skal til eller fra indre Østfold.

Europavei 18 (E18) starter i Craigavon i Nord-Irland og har sitt endepunkt i St. Petersburg i Russland. Underveis er den innom Skottland, England, Norge, Sverige og Finland. Veiens lengde er rundt 1890 km.

STILLING LEDIG: