Det er Karstein Kristiansen Entreprenør AS som bygger. På bildet er formann Geir Lyngra og kranfører Rune Søreng.
Det er Karstein Kristiansen Entreprenør AS som bygger. På bildet er formann Geir Lyngra og kranfører Rune Søreng.

Bygger 7,5 meter under havoverflaten

Ved havbruksstasjonen i Tromsø skal det etableres en ny pumpestasjon. Byggegropa til pumpestasjonen ligger ca. 7,5 m under havnivå ved flo sjø som medfører et konstant og betydelig vanntrykk mot spuntveggene rundt gropa.

Publisert Sist oppdatert

I havbruksstasjonen forskes det på stort sett alle dyrene i havet, og den brukes blant annet av eierne, Universitetet i Tromsø og Nofima samt andre forskningsmiljøer i næringslivet. Havbruksstasjonen består av et landanlegg for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr, og et fiskehelselaboratorium for arbeid med fiskesykdommer.

Pumpestasjons-bygget er plassert helt nede i strandlinjen, og laveste gravenivå er på - 4,5 m, og ved flo sjø ligger den ca. 7,5 m under havnivå. På grunn av vanntrykket benyttes det pumper med kapasitet på mer enn 200 liter i sekundet for å holde den øverste delen av byggegropa fri for vann.

Fyller bunnen med vann

- I de nedre lagene av byggegropa ligger det finkornet sand, og når det renner vann gjennom denne massen lages det kanaler som stadig blir større. Dette sørger for at vanntilsiget øker over tid. For å minimere denne effekten holdes byggegropa fylt med vann i så stor grad som mulig. Dette stanser tilsiget gjennom sanden, og kanalene vannet renner gjennom tetter seg, sier prosjektleder Roger Ramstad.

- Det at gropa er fylt med vann samtidig som man prøver å utføre arbeider i den er en utfordring for arbeiderne. Men det er ikke umulig!

Full drift

Det skal være full drift på havbruksstasjonen også i byggeperioden. Siden det pågår forsøk som går over flere år er det viktig å sørge for at all forskning får den nødvendige tilførselen av rent sjøvann.