Samferdselsministeren lover bombrikke i år.
Samferdselsministeren lover bombrikke i år.

Bombrikke i år

Samferdselsministeren lover å innføre forhåndsbetalt bombrikke i år.

Publisert Sist oppdatert

Ketil Solvik-Olsen uttalte til NRK pinseaften at saken som omfatter krav, regler og reaksjoner sendes ut på høring om kort tid.

Bombrikke-saken fikk fart etter at det ble kjent at en litauer er tatt 29 ganger i fartsbokser i Norge, uten å betale en eneste bot.

Lovnader

- Vi er blitt lovet dette mange ganger fra regjeringshold i mange år. Det er bra at Solvik-Olsen viser vilje og engasjement, men det har gått så lang tid at jeg vil se forslaget før jeg tror vi kan få en løsning som er god nok, sier viseadm. direktør Jan-Terje Mentzoni i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) til lastebil.no.

I tvil

Han er imidlertid i tvil om realiseringen av samferdselsministeren lovnader, da det allerede har gått seks år siden NLF satte bombrikke-kravet på dagsorden.

- Hittil har det vært nærmest bare prat og brutte løfter fra ansvarlige myndigheter, sier Mentzoni.

Flokene løst

Solvik-Olsen innrømmer til NRK at det har gått lang tid, men at de siste juridiske og tekniske flokene ikke er løst før nå.

- Vi må også få til en samordning av datasystemer og regelverk med EU og de baltiske stater, sier samferdselsministeren som forsikrer at håndhevingen av ubetalte bøter og bomavgifter fremover blir langt tøffere.

Lik behandling

NLF forlanger ikke særregler og krav til utenlandske sjåfører og selskaper, bare at alle blir behandlet likt.

- Vi må få en forhåndsbetalt brikke som er GPS-styrt. Vi vil ha like konkurransevilkår for det går ikke an å konkurrere med aktører som verken betaler bøter eller bomavgifter, sier Mentzoni.