Bomstasjonen (merket med B) sørvest for Alta skulle begynne å kreve inn penger denne uken.
Bomstasjonen (merket med B) sørvest for Alta skulle begynne å kreve inn penger denne uken.

Bomstasjon kan bli avviklet før den er startet

Regjeringen vil stoppe bomstasjon.

Publisert Sist oppdatert

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, orienterte mandag 18. november kommunestyret i Alta om at regjeringen vil fremme forslag ovenfor Stortinget om å avvikle den planlagte bomstasjonen på E6 Alta vest.

Finnmark bompengeselskap AS innstiller dermed all aktivitet i tilknytning til oppstart og drift av den planlagte bomstasjonen E6 Saltviknes.

Styreleder i bompengeselskapet, Ommund Heggheim, sier at saken antakelig skal opp i Stortinget i desember.

- Finnmark bompengeselskap AS og våre samarbeidspartnere fryser all aktivitet som har tilknytning til oppstart og drift av bomstasjonen på Saltviknes fra i dag. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når saken er avgjort og ting er mer avklart, sier han.