BMO har inngått brukontrakt

Statens vegvesen har inngått kontrakt med BMO Entreprenør AS om riving av eksisterende Ytstenesbru og bygging av ny bru.

Publisert Sist oppdatert

Kontraktsummen er på 2,8 millioner kroner. Arbeidet starter 2. juni med prefabrikkering av bruelement.

Selve arbeidet på stedet vil starte opp i begynnelsen av august og være fullført i starten av oktober 2014. I perioden august-oktober, når det pågår bruarbeid, vil fylkesvei 70 være stengt for gjennomkjøring. Eneste vei inn til Store Standal vil da være fra Ørsta over Standalsdalen.