KUNNSKAPSLØFT: Generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæter sier stikkord for Høstmøtet i Kristiansand er «kunnskap».
KUNNSKAPSLØFT: Generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæter sier stikkord for Høstmøtet i Kristiansand er «kunnskap».

Bergindustrien samles i Kristiansand

Over 160 deltakere er påmeldt til det tradisjonsrike Høstmøtet som arrangeres i tidlig i september.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri arrangerer i år Høstmøtet på Hotel Caledonien i Kristiansand 3.-5. september. Temaet for årets møte er «Bergindustrien - fremtidens kunnskapsindustri».

Bergindustrien i Norge omfatter utvinning av mineraler, pukk, grus, sand, industrimineraler og naturstein. Som ett av regjeringens uttalte satsingsområder, er mineralnæringen forventningsfulle overfor myndighetenes arbeid med å forbedre industriens rammevilkår, skriver Norsk Bergindustri i en pressemelding.

Blant innlederne kommer markante skikkelser innenfor alle delene av den norske bergindustrien, samt statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim (H), og tidligere statsminister Kåre Willoch (H).

Kunnskap er stikkord

Stikkord for årets høstmøte er kunnskap. For at bergindustrien skal kunne vokse i årene fremover, kreves økt geologisk kartlegging, tilgang på kompetent arbeidskraft og rammebetingelser som tilsier økt industriutvikling i hele landet.

- Bergindustrien er en utpreget kunnskapsindustri som er avhengig av økt tilgang på kompetent arbeidskraft i årene fremover. I tillegg er vi avhengig av at kunnskapen om forvaltning av mineralske ressurser blir høyere både blant lokale og sentrale myndigheter, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæter.

Arrangementet starter med to ulike befaringer; en vinklet mot geologi i Evje, og en med besøk til ulike bedrifter i Kristiansands-området med ulik tilknytning til bergindustrien.