Ber om fortgang i utbyggingen

NHO og LO ber sammen om fortgang i bygging av infrastruktur, blant annet en stabil jernbane og effektive godsterminaler.

Publisert Sist oppdatert

- Et interessant og nyttig møte og et godt innspill til videre arbeid med Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at LO-leder Gerd Kristiansen og administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO i dag overleverte og presenterte de to organisasjonenes felles plattform for norsk samferdsel.

LO og NHO er enige om at hovedinnretningen for Nasjonal transportplan må være satsing på kollektivtrafikk i og rundt de store byene og utbygging av transportsystemet mellom regioner og landsdeler for å redusere avstandskostnadene for næringsliv og innbyggere.

På den felles plattformen NHO og LO har utarbeidet, finner vi sju punkter. Blant annet et punkt om den økende godsmengden på norske veier:

Godstransporten er stadig økende, men dagens situasjon er at landtransport på veg tar både veksten i transport i tillegg til markedsandeler fra jernbane og sjø. LO og NHO mener at det må utarbeides et:

Godt system for håndtering av fremtidige godsstrømmer i Norge, gjennom en driftsstabil jernbane og effektive godsterminaler (sikre tilstrekkelig drift og vedlikehold, samt grep som sikrer at ny Alnabruterminal kan stå ferdig i 2019)

Les alle de syv punktene her.