KB Electrotech har det elektriske arbeidet i Strindheimtunnelen på E6.
KB Electrotech har det elektriske arbeidet i Strindheimtunnelen på E6.

Avventer møte med KB Electrotech

Det danske selskapet KB Electrotech AS har stanset arbeidet på sju av Statens vegvesens veianlegg.

Publisert Sist oppdatert
 
Bakgrunnen er at selskapet har gått til retten med en såkalt rekonstruksjonsbegjæring.

- Vi tar sikte på et møte med selskapet og en rettslig utnevnt advokat i neste uke. Vi er kjent med at det arbeides med å løse selskapets betalingsproblemer og sikre en videre drift. Før dette møtet er gjennomført vet vi lite om konsekvensene dette får for de arbeidene som selskapet gjør for Statens vegvesen, sier Lars Erik Hauer som leder Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

KB Electrotech AS har elektroarbeider på sju av Vegvesenets veianlegg. Kontraktene varierer mye i omfang og status: E6 Boksrud - Minnesund, riksvei 13 Vallaviktunnelen, E39 Hjartåbergatunnelen, riksvei 60 Røyr - Hellesylt, Strindheimstunnelen på E6 Trondheim - Stjørdal, riksvei 70 Oppdølsstrandatunnelen og fylkesvei 78 Halsøya - Leirosen.

Den danske ordningen med rekonstruksjonsbegjæring kan sammenlignes med den norske ordningen med gjeldsforhandlinger.