Hit, men ikke lenger for det avregistrerte vogntoget.
Hit, men ikke lenger for det avregistrerte vogntoget.

Avregistrert i 2010 - kjørte fortsatt

Dette svenske vogntoget ble endelig stanset tirsdag kveld.

Publisert Sist oppdatert

 

Det var under en kontroll på Sokn kontrollstasjon på E39 at det svenske vogntoget ble stanset tirsdag kveld.

Blant lastebilene som ble stoppet var et svensk vogntog. Det viste seg raskt at bilen var avregistrert i Sverige i 2010, men likevel fortsatt kjørte rundt på norske veier.

Resultatet ble naturlig nok kjøreforbud.

Under kontrollen ble 14 kjøretøy kontrollveiet, og ingen hadde overlast. To utenlandske kjøretøy ble kontrollert for kabotasjekjøring, men hadde alt i orden.

Tilstandskontrollen avdekket tekniske feil på 4 kjøretøy og det ble gitt kontrollseddel / mangellapp med frist for utbedring av feil.  Det ene kjøretøyet hadde mangler på lys som måtte utbedres før videre kjøring.

Det var også to kjøretøy som fikk kjøreforbud på grunn av sikthindrende gjenstander i frontvinduet. Disse kunne kjøret videre etter at gjenstandene var fjernet.