24. august 2008 gikk det et stort steinras ved Midtbekktunnelen i Oppdølsstranda.
24. august 2008 gikk det et stort steinras ved Midtbekktunnelen i Oppdølsstranda.

Åpning av tunnel på 7,5 km

Fredag 15. august er det offisiell åpning av den 7,5 kilometer lange Oppdølsstrandtunnelen på riksvei 70 i Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

Publisert Sist oppdatert

Det er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som kutter snora. Markeringen foregår inne i tunnelen fra kl. 1500. Det blir tunnelvandring fra Sunndalsøra (2,5 km) og Modalan (5 km) fra kl. 1300 for dem som ønsker å gå inn til tverrslaget. Det er også mulighet til busstransport inn tunnelen.

Oppdølsstrandtunnelen åpner for ordinær trafikk etter at arrangementet i Sandvika er ferdig og tunnelen er ryddet, mellom kl. 1800 og 1900.

Vei i dagen

I tillegg til den 7,5 km lange Oppdølsstrandtunnelen er det totalt bygget 2 000 meter ny riksvei: 1 500 i Modalan (på Oppdølssida) og 500 meter på Sunndalsøra. Det er også bygget til sammen 800 meter sideveier i forbindelse med dette prosjektet, samt 1750 meter gang- og sykkelveier.

Midt-Norges mest rasutsatte

Riksvei 70 Oppdølsstranda mellom Sunndalsøra og Oppdøl er i rassikringsplanen for Region midt vurdert som den desidert mest rasutsatte strekningen i Midt-Norge. På den 7,5 km lange strekningen finnes mange prioriterte raspunkt.

De siste årene har veien vært stengt flere ganger etter ras og steinsprang, noe som har medført lange omkjøringsveier for trafikantene. Det blir det nå slutt på med den nye tunnelen.

STILLING LEDIG: