Den ruver godt i terrenget, 3,3-tonneren Vermeer T650 med fresehjul med diameter på 2,4m.
Den ruver godt i terrenget, 3,3-tonneren Vermeer T650 med fresehjul med diameter på 2,4m.

Vermeer over og under bakken

Den veier 33 tonn og har et "skovlehjul" med hundre tenner på. Den freser 90 cm dype grøfter med hjelp av 240 dieselhester i "rompa". Den er amerikansk og tilhører Torbjørn Reime Maskin i Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Maskinentreprenør Torbjørn Reime (49) fra Bjerkreim kjøpte den beltegående fresehjulsgraveren Vermeer T650 for et par år siden av det tidligere Oslo-firmaet Per Syvaldsen AS (nå Syvaldsen Entreprenør AS). Reime og hans 14 ansatte har mange oppdrag med grøfegraving og kabellegging med den store Vermeer-maskinen fra 1991. Når Reime støter på hindringer som elver, veier eller jernbanespor, går han "under jorden". Det skjer også med en Vermeer-maskin.

Sidemontert fresehjul

Fresehjulsgraveren til Reime går på tre belter og har et sidemontert fresehjul med diameter på 2,4 m. Fresehjulet kan forflyttes trinnløst ut sideveis fra maskinens høyre side, maksimalt ca. 1,40 m ut fra maskinens sidekant. Vermeer-kjempen kan frese ned til ca. 90 cm dybde med fresebredde på ca. 15 cm.

Hjulets fresetenner har en korromantspiss med samme hardhet som borestål og kan frese i bergarter opp til middels harde granitter. 33-tonneren henter krefter fra en Detroit Diesel-V8'r på 240 hk.

Kjekk løsning

- Vi bruker den store Vermeer-maskinen når grøft-/kabellengden er på kilometeren eller mer. Kabeltrommelen henger vi bakpå maskinen, og dermed legges kabelen kontinuerlig etter hvert som sporet freses. Det er en kjekk løsning, sier Torbjørn Reime som har Telenor og Lyse Energi som betydelige kunder.

Under optimale grunnforhold går det virkelig unna med den store Vermeer-fresen. På en jobb ifjor ble grøft med dybde på 70 cm og legging av strømkabel og bredbåndskabel på et 240 m strekk unnagjort på 9 minutter.

Elvekryssing

I sommer utførte Reime-firmaet et kabeloppdrag for Telenor i Torland i Hå kommune. Her var kabeldistansen godt over kilometeren. En elv måtte også krysses. Det ble løst med styrt boring med en beltegående Vermeer D7X11 (4 tonn) borerigg med skyvekraft på 3,2 tonn. Etter vel 45 m gjennom elvebunnen tittet borehodet opp på andre siden, og 100 mm-kabelen ble hektet på og dratt "tørrskodd" tilbake på den andre siden.

- Det var første gangen vi brukte denne Vermeer-maskinen, og den fungerte helt suverent, sier Torbjørn Reime som må avslutte telefonsamtalen. Han står i et høl midt i Stavanger sentrum hvor flere Telenor-kabler skal ned i bakken.