Tre nye bruer ligger inne i kontrakten.
Tre nye bruer ligger inne i kontrakten.

AF Gruppen signerte E39-kontrakt

AF Gruppen skal bygge ny E39 mellom Dregebø-Grytås og Birkeland-Sande i Gaular. Prosjektet skal stå ferdig 1. juni 2016.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten ble signert fredag 25. april, og omfatter i alt 9 km ny vei og en tunnel forbi Økslandvatnet. Denne tunnelen blir 760 meter og erstatter et smalt og svingete veistykke. Kontraktverdien er 330 mill. kroner.

Betongarbeid i gang

Betongarbeid ved Sande, som blant annet omfatter ny kulvert for fylkesvei 610 og ny bru over Gaula, er skilt ut i en egen entreprise. Dette arbeidet er godt i gang, og skal stå ferdig innen 30. september 2014. Det er også utført noe arbeid ved Økslandsvatnet, der tunnelinnslagene er sikret og ryddet for skog. Prosjektet inneholder tre bruer med lengde mellom 15 og 20 meter: Dregebø bru, Øksland bru og Løfall bru.

Den nye veien skal bygges uten å gjøre inngrep i de mange historiske bruene som er i dalen.

- Utfordrende arbeid

Mens parsellen lengst nord, E39 Birkeland-Sande, stort sett går gjennom urørt natur, skal man mellom Dregebø og Grytås bygge ny vei tett ved eksisterende E39, og til dels på eksisterende E39. Dette vil bli utfordrende, innrømmer prosjektleder i Statens vegvesen, Svein Reidar Dale.

 

- Skal vi få til dette må veien stenges i perioder. Vi ønsker god dialog med trafikantene, spesielt transportnæringen og de som ellers har E39 som arbeidsvei, sier Dale.

Det kan være aktuelt med en SMS-varslingstjeneste ved stengninger på strekningen.

Elektro i egen kontrakt

De neste tre ukene er satt av til samhandling mellom byggherre og entreprenør, og anleggsdriften starter opp i slutten av mai.

Kontrakten omfatter ikke elektroinstallasjoner i tunnelen. Dette arbeidet blir lyst ut i en egen entreprise. Tunnelen skal stå klar i midten av november 2015, slik at elektroarbeidet kan bli utført.

Fakta E39 Dregebø-Grytås:
• 9020 m hovedvei inkludert tunnel
• 1500 m sideveier
• 1000 m gang- og sykkelvei
• 760 m tunnel
• 3 bruer
• 4 kulverter