Det jubles over Ketil Solvik-Olsens millionsatsing i nord.
Det jubles over Ketil Solvik-Olsens millionsatsing i nord.

519 mill. til transport i nord

Regjeringen bevilger 519,5 mill. kroner til transportnettet i Nord-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Bevilgningene kommer i løpet av 2014-2015 og er en kompensasjon for endringer differensiert arbeidsgiveravgift.

Styrker konkurranseevnen

- Dette er "kompensasjonsmidler" til tiltak og prosjekter på transportnettet i Nordland, Troms og Finnmark. Midlene er fordelt til tiltak som er særlig viktig for næringslivets transporter og som bidrar til å styrke konkurranseevnen til næringslivet i Nord-Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flaskehalser utbedres

Tiltakene omfatter 70 mill. kroner til å legge dekke på riks- og fylkesveier i 2014.

Videre er det avsatt penger til tunnel på riksvei 77 Tjernfjellet i Nordland, oppgradering av Ofotbanen og Nordlandsbanen, bedret fremkommelighet på E6 Kvænangfjellet vinterstid samt breddeutvidelse og utdyping av farleden i Hammerfest og Tana.

En rekke bruer og flaskehalser skal også utbedres i de tre nordligste fylkene.

Fjerner den verste

Regjeringa vil blant annet bruke 50 mill. kroner til utredning av tunnel og andre tiltak som kan sikre trafikken over Kvænangsfjellet i Nord-Troms. Det innebærer fjerning av den verste flaskehalsen på E6 i Nord-Norge. Målet er at veianlegget kan komme i gang allerede i løpet av neste år.

Foruten Kvænangsfjellet er det snak om en lang rekke andre tiltak på E6 i Nordland, Troms og Finnmark samt Ofotbanen og Nordlandsbanan.

Lastebileierne digger initiativet

Odd Hugo Pedersen, distriktssjef for Norges Lastebileierforbund i Troms og Finnmark, applauderer regjeringas satsing.

- Vi beklager jo at transportsektoren falt ut av ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift. Men måten regjeringa vil kompensere for dette er helt i tråd med de innspill og prioriteringer vi selv har gjort. Spesielt fornøyd er vi med at Kvænangsfjellet står på lista. Det er en fjellovergang som

gjennom årene har gitt oss store problemer vinterstid med den lange omkjøringsveien via Finland, sier han til Nordlys.