OPPFORDRINGER: Styreleder Hanne Markussen Eek i Norsk Bergindustri oppfordrer bransjen til å stå sammen for å kjempe for næringens fremtid.
OPPFORDRINGER: Styreleder Hanne Markussen Eek i Norsk Bergindustri oppfordrer bransjen til å stå sammen for å kjempe for næringens fremtid.

2014 - året det «snudde»

Styreleder Hanne Markussen Eek i Norsk Bergindustri oppsummerer 2014 i dette julebrevet.

Publisert Sist oppdatert

 Vi er i ferd med å avslutte vårt sjuende år som en sterk og samlet bergindustri. Det har vært syv spennende år med mye medvind i seilene. Vi har fått mye politisk oppmerksomhet. Vi har klart å skape en positiv synlighet gjennom vårt flotte komitearbeid, gode faglige konferanser og seminarer, og ikke minst et meget arbeidsomt og dyktig sekretariat.

2014 har definitivt vært det året hvor det «snudde». Endel av oss er sårbare for konjunkturer, noen mer enn andre. Norsk Bergindustri består av 148 medlemmer, og langt de fleste er operative bedrifter og langsiktig tilstedeværende i samfunnet. Vi har ganske ulike driftsutfordringer men felles for oss alle er:

* Behovet for et godt omdømme lokalt og en god lokal forståelse for hvorfor vi finnes der vi er.

* Behovet for at noen står opp for en, og sammen med en, i lange konsekvensutredninger og vanskelige offentlige prosesser.

* Behovet for at vi er synlige samfunnsaktører, og for at vi tar tak i vårt omdømme lokalt og regionalt!

I år har vi sett hvordan fortsatt uforutsigbare politiske prosesser kveler nye prosjekter! Igjen handler det om manglende kunnskap om oss, om kompetansen vår, om hvorfor ansvarlig og langsiktig politisk mineralforvaltning er viktig og om hvorfor samfunnet trenger oss.

Vi som representerer den eksisterende bergindustrien og leverandørnæringen, trenger at det satses på nye prosjekter. Det er den nye bergindustrien som skaper fremtidstro, både hos de som ønsker å satse kapitalen og kompetansen/utdannelsen sin på oss.

Når dette skrives er det utrolig nok, etter 110 millioner investerte kroner, 60 rapporter og 8 år fortsatt ingen avklaring i Engebø-prosjektet. Regjeringen sitter på saken og bør være i sluttfasen. Engebø-prosjektet og Norsk Bergindustri har gått en vei sammen som to «nye» samfunnsaktører. Vi er fullstendig klar over at vi kan takke Engebø-prosjektet for mye av interessen og oppmerksomheten vi som bransje har solt oss i siden 2008.

Skulle dette prosjektet få nei fra den regjeringen, som har sagt at de skal satse på mineralnæringen, har de ikke bare sagt nei til dette ene prosjektet. De har da sagt nei til den unike kompetansen vi som bransje og industri besitter om deponiløsninger, teknologiske miljøvennlige driftsløsninger, vår geologiske og driftsrelaterte spisskompetanse og vår evne til å være langsiktige bærekraftige samfunnsaktører.

Dette er en realitet jeg som styreleder i Norsk Bergindustri, og på vegne av alle sammen, har svært vanskelig for å akseptere!

Derfor ber jeg om at vi alle - hver eneste en av oss - bruker det kontaktnettet vi har lokalt og regionalt til å forklare alvoret i denne saken og prøver å påvirke regjeringen fra «grasrota». Det er nå vi må vise at vi er sterke og samlet, og at dette faktisk har en verdi. Det er nå vi trenger at vi står opp for hverandre. Nå, når et år er i ferd med å bli avløst av et annet, er det viktig at vi løfter blikket og spør oss selv om hva vi alle kan gjøre for å fremme vår mangfoldige bransjes felles interesser.

Jeg ønsker alle en riktig GOD JUL og ikke minst et godt 2015 for bergindustrien!

Hanne Markussen Eek