Bård Hoksrud skal offisielt sette opp farten til 110 km/t.
Bård Hoksrud skal offisielt sette opp farten til 110 km/t.

110 km/t i Vestfold, Østfold og Telemark

Fredag 13. juni klokken 12.00 justeres fartsgrensen opp til 110 km/t på tre strekninger på E18 i Vestfold og Telemark, samt en strekning på E6 i Østfold.

Publisert Sist oppdatert

Disse motorveistrekningene utgjør til sammen 53 km.

110 km/t på motorveistrekningene er en prøveordning som skal evalueres. Det er gjort utbedringer på flere av strekningene for å motvirke at økt fart skal føre til flere og mer alvorlige ulykker.

Flere forutsetninger

Blant annet er strekningenes geometri, kurvatur, siktforhold, akselerasjonsfelt og havarilommer i tunnelene undersøkt med tanke på konsekvensene av økt fart, skriver Statens vegvesen på nett. Det er montert fysiske midtrekkverk der det ikke var fra før. I Vestfold er det satt opp variable fartsgrenseskilt der farten kan styres ned. Dette vil etter hvert også komme i Østfold.

Gjelder ikke buss

Fartsgrensene for tunge kjøretøy og biler med tilhenger står fast. Det vil si at buss som tilfredsstiller visse krav fortsatt får kjøre i 100 km/t. Andre tunge motorkjøretøy (vekt over 3500 kg) har en fartsgrense på 80 km/t. Det er også lavere fart for personbiler som kjører med tilhenger uten brems.

Hoksrud

Det er statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, som vil foreta den offisielle åpningen på Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.