Bilde fra Taraldrud kontrollstasjon tatt i april 2014.
Bilde fra Taraldrud kontrollstasjon tatt i april 2014.

12 nye kontrollørstillinger på Østlandet

Statens vegvesen Region øst skal ansette 12 nye kontrollører etter å ha fått mer penger i statsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

- Dette gjør blant annet at vi kan øke kontrollaktiviteten på kontrollstasjonen vår på Svinesund. Når de nye kontrollørene er på plass, vil vi ha mannskaper der hver kveld og hver helg i tillegg til dagtid. Vi vil også ha delvis dekning på nettene, sier Geir Mjøsund, leder for Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen, Region øst.

Mer kontroll i alle fylker

Økt grensekontroll er hovedprioritet, men oppbemanningen vil også føre til mer effektiv drift og økt kabotasjekontroll på kontrollstasjonene lenger inn i landet.

- I tillegg til Svinesund vil det bli flere kontrollører på Kongsvinger, Taraldrud, Varpet og Husum. Den endelige fordelingen er ikke helt avklart, men det som er sikkert er at kontrollinnsatsen i alle fem fylker i regionen vil bli større av denne oppbemanningen, sier Mjøsund.

Lyses snart ut

Region øst består av Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. De nye stillingene blir lyst ut om kort tid. Kabotasje er transport utført av en utenlandsk transportør mellom to steder i Norge. Gjeldende regelverk innebærer at en utenlandsk godstransportør kan utføre tre turer i Norge i løpet av sju dager etter lossing av en internasjonal last.