Anette Trettebergstuen mener regje ringen bidrar til å forverre situasjonen for yrkessjåførene.
Anette Trettebergstuen mener regje ringen bidrar til å forverre situasjonen for yrkessjåførene.

- Obligatorisk bombrikke hjelper ikke situasjonen

Anette Trettebergstuen tror ikke obligatorisk bombrikke vil hjelpe.

Publisert Sist oppdatert

- Arbeidsvilkårene for yrkessjåførene blir verre hvis regjeringen ikke innfører strengere tiltak, er Arbeiderparti-politikerens klare budskap.

I kamphumør

Storingsrepresentanten Trettebergstuen, som også er medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité, har lenge støttet Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) kamp mot utlendinger som kommer til landet og overtar en hel næring.

Blant annet ønsker Trettebergstuen kraftigere lut, enn bare obligatorisk bombrikke fra 1. januar 2015. Hun er skuffet over regjeringen som ikke har tatt bedre tak i problematikken.

Ytterligere tiltak

- Obligatorisk bombrikke for større kjøretøy er bra, men overhodet ikke nok. Vi må øke og bedre kontrollaktivitetene, registre og kreve glattkjøringskurs. Uten dette tror jeg situasjonen forverres, sier hun til Hamar Arbeiderblad.

Trettebergstuen har lenge understreket at norske sjåfører og norsk lastebilnæring står overfor en prekær situasjon i en urettferdig konkurranse med utenlandske transportører.

NLF-kritikk

Bombrikke er obligatorisk fra 1. januar 2015.
Bombrikke er obligatorisk fra 1. januar 2015.

Også regionsjef Guttorm Tysnes i NLF Hedmark og Oppland kritiserer regjeringens manglende initiativ for å ivareta yrkessjåførenes hverdag.

- Det er bra å innføre krav om bombrikke nå, men det er ikke nok. Poenget er at når regningen skal betales i ettertid, vil mange gi blaffen. Forhåndsbetaling og garantier er helt nødvendig, sier Tysnes som mener det må stilles strengere krav til useriøse sjåfører som unndrar seg betaling, eller setter andre trafikanter i fare.

Bombrikke over 3,5 tonn

Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn i næring, norske som utenlandske, å ha bombrikke.

Påbudet ble vedtatt av Stortinget 10. oktober i år. Ordningen gjelder for kjøring på hele det norske, offentlige veinettet.

Innen 1. januar må altså alle kjøretøy som omfattes av påbudet, ha tegnet avtale og montert gyldig bombrikke på riktig måte i frontruten.

Politi, Tollvesen og Statens vegvesen skal kontrollere at påbudet overholdes. Hvis kjøretøyet ikke har gyldig avtale og bombrikke, utstedes et gebyr på NOK 8000. Det øker til NOK 12.000 dersom gebyret ikke er betalt innen tre uker. Ved gjentagelse innen to år er gebyret NOK 16.000.