Kontrolleder Uno Rogneby med den polske sjåføren. I trekkbilen sitter senioringeniør i Statens vegvesen, Johnny Bjørsrud.
Kontrolleder Uno Rogneby med den polske sjåføren. I trekkbilen sitter senioringeniør i Statens vegvesen, Johnny Bjørsrud.

- Norsk sjåfør ville fått strengere straff

Robert Aksnes i NLF er sjokkert over at det går an å bli så uprofesjonell som sjåføren på den polske trekkbilen på Jessheim.

Publisert Sist oppdatert
kun hadde bremser på ett forhjul forelegg på 10.000 kroner og forbud mot å kjøre i Norge i tre måneder

For en tid tilbake ble en polsk sjåfør stoppet i en trekkbil som ved Jessheim i Akershus. De norske myndighetenes reaksjon på dette har vært et .

Robert Aksnes, direktør for næringspolitiske og juridiske spørsmål i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).
Robert Aksnes, direktør for næringspolitiske og juridiske spørsmål i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

AT.no har bedt Robert Aksnes, direktør for næringspolitiske og juridiske spørsmål i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), komme med en vurdering av om en norsk sjåfør i en identisk norsk bil kunne ventet seg en strengere straff. Det er nemlig flere som hevder på sosiale medier at norske og utenlandske lastebilsjåfører blir forskjellsbehandlet når de bryter lover og regler i Norge.

- Symbolsk straff

- Jeg har sett filmen som viser bremseeffekten på trekkvogna. Jeg blir sjokkert over at yrkessjåfører kan opptre så uansvarlig, og så uprofesjonelt. Dette er sjåfører som vi ikke ønsker langs norske veier, eller noe annet sted for den saks skyld, sier Aksnes.

Han fortsetter:

- Dette er en svært grov overtredelse av veitrafikkloven. Det blir derfor feil å reagere med minstetiden for ileggelse av tap av førerkortet, som er 3 måneder. I dette tilfellet mener jeg det er grunnlag for å gå vesentlig høyere. Når en sammenligner med andre overtredelser som fører til 3 måneder tapstid, blir tapstiden her nesten symbolsk. Jeg vil anta at en norsk fører som hadde blitt stanset med like dårlige bremser, ville ha fått en tapstid på minst 6 måneder.

Pengene

- Kunne en norsk sjåfør ventet seg en lik økonomisk traff som den polske sjåføren, Aksnes?

- Når det gjelder boten, så blir den skjønnsmessig fastsatt i slike tilfeller, der overtredelsens grovhet, og førerens økonomi er noen av de momenter som skal vektlegges. Min erfaring er at en norsk sjåfør også ville ha fått en høyere bot enn dette. Jeg er imidlertid glad for at politiet ikke ga en symbolsk bot på 2000 til 4000 kroner, slik vi også har sett eksempler på. NLF har imidlertid fått opplyst at utlendinger bosatt utenfor Norden, sjelden eller aldri betaler ilagte bøter.

For å gjøre noe med dette, har NLF sendt brev til Samferdselsdepartementet der de foreslår en lovendring som gir politiet rett til å holde tilbake kjøretøyet inntil pengene er betalt.

- Slik reglene er i dag, vil en fører bosatt i Polen uten risiko for tvangsinndrivelse, kunne unnlate å betale boten. Dagens regelverk virker ikke preventivt overfor utlendinger. Snarere tvert i mot, kan de bryte regelverket uten fare for straff.

Vil ha europeisk straff

Selv om en utenlandsk sjåfør mister retten til å kjøre i Norge, kan han eller hun kjøre ellers i verden. Dette ønsker NLF å gjøre noen med:

- Vi har tatt til orde for et felles europeisk sanksjonsregime, som vil kunne frata slike førere retten til å utøve sitt yrke som lastebilsjåfør i hele EU/EØS området i den perioden førerretten er tapt. Vi arbeider for å få til et prikksystem som knyttes opp mot sjåførkortet. Dette har norske myndigheter uttrykt sin støtte til. Dette er noe som må forankres i EU, og vi arbeider med forslaget i de fora der dette er naturlig, sier Aksnes.