Knut Enger advarer politikerne.
Knut Enger advarer politikerne.

- Lastebiler kan ikke kjøre på biodiesel

Tidligere aksjonsgeneral Knut Enger vil stoppe KrFs og Venstres klimastøtte.

Publisert Sist oppdatert

- Det haster med å få stoppets disse to partienes innblanding i budsjettkampen. Den er svært uheldig for lastebilbransjen, forteller Enger.

Han viser til at de fleste bilmerker i tungtransporten ikke kan kjøre på biodiesel. Ifølge Enger er for eksempel Volvo godkjent for 7,5% innblanding av biodiesel det samme som er på dagens diesel.

- I tillegg bruker bilene 2 til 3 dl mer drivstoff og spyr ut mer nox, sier Enger.

Burde sjekket

Derfor mener han at KrF og Venstre burde sjekket med tungtransport-bransjen før de lanserte sitt klimastøtte-program, og ikke bare se på distribusjons- og søppelbiler som kan kjøre på Bioethanol.

Enger viser til at kupevarmeren ikke går på biodiesel.

- Dermed får du et problem med at bilene må la motoren gå for å holde varmen i førerhytta, forteller Enger og understreker følgende: - Hvis man benytter seg av 100% biodiesel blant annet på Volvo, mister man garantien.

Får støtte

Knut Enger får akklamasjon fra Astma- og allergiforbundet.

- Veldig bra at dere engasjerer dere for denne saken. Jeg har undersøkt litt internt, men vi har dessverre ikke tid til å ta tak i denne saken nå. Fikk innspill fra kollegaer om at dere burde ta kontakt med Folkehelsa og Miljødirektoratet for å høre deres versjon av saken. De burde jo være involvert da dette kan påvirke luftkvaliteten, skriver Kai Gustavsen, Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern.

Venstre foreslår å øke prisen på diesel med 1 krone for å tvinge dieselbilene til og gå over på biodiesel. Ifølge Senior Product Specialist i Statoil Fuel & Retail, Knut Skårdalsmo, vil dette øke nox-utslippet med minst 10%.

- Dermed vil dette forverre situasjonen for allergikere, påpeker Enger.

Han understreker at dette er en hastesak fordi regjeringspartiene, sammen med Venstre og KrF, har budsjettmøte i dag.