Dekkmessen The Tire Cologne skal arrangeres i fire av hallene bakerst på dette bildet.
Dekkmessen The Tire Cologne skal arrangeres i fire av hallene bakerst på dette bildet.

Vil skape intelligent internasjonal dekkmesse

Våren 2018 arrangeres en ny dekkmesse i Köln som skal ta for seg langt mer enn bare de «svarte gummiringene».

Publisert Sist oppdatert

Over 600 utstillere er allerede registrert og vil fordeles på 70.000 kvadratmeter i fire haller hos arrangøren Kölnmesse. «The Tire Cologne» som messen heter, holdes 29. mai til 1. juni.

Planleggingen har gått over tre år, og alle de 20 største dekkprodusentene er bekreftet på listen over utstillere. Planen er at messen skal arrangeres hvert annet år.

Da arrangøren i november 2017 trommet sammen deler av europeisk presse til et kick-off for messen, ble det lagt mye vekt på at dette er en høyst internasjonal dekkmesse som skal skape noe nytt i markedet.

Kilde til informasjon

Rundt 207 millioner dekk ble solgt til personbiler og mindre lastebiler i Europa i 2016, samt ca. 10 millioner dekk til lastebiler og busser. Dekksalget i seg selv er «big-business», men The Tire Cologne-arrangøren vil gjøre mer ut av messen enn kun fokus på salg av dekkene.

Det skal holdes egne utstillinger for verktøy og utstyr til dekk, det vil være egen «flåtestyrings-lounge», praktisk opplæring/innføring i reparasjonsmetoder og dekkrelatert arbeid og egne fora for regummiering og resirkulering (se lengre ned i teksten).

Dekkene kan også betraktes som en kilde til informasjon, og ikke bare noe man må ha for å kjøre. Spørsmålet er hvordan dekkene kan utnyttes. Her er noen eksempler.

• Bilindustrien elektrifiseres globalt, ikke minst i Norge. Tall fra arrangøren viser at 37%, eller 43.096 kjøretøy, av solgte nye biler i Norge fra januar til september i år, har elementer av elektrisk drift. Prosentvis er Norge øverst av alle i verden, og i antall på 3.plass. Kina leder overlegent i antall med 398.000 kjøretøy (2% av bilsalget) og USA med 140.187 kjøretøy (1,1% av bilsalget) kommer på 2.plass. Beregninger viser at el vil øke mye i årene som kommer. Utsiktene viser at i 2020 vil det produseres fem millioner el-kjøretøy, i 2023 skal dette øke til 23 millioner og i 2030 til 40 millioner kjøretøy på el i året. Spørsmålet messearrangøren stiller, er hvordan dekkene kan utnyttes i denne veksten. Kan de benyttes til å generere energi for batteriene, eller på annet vis drift av bilene? Her er stort rom for å se på muligheter for løsninger.

• Førerløse biler kommer, men det er noe mer usikkerhet rundt tidspunktet når den store revolusjonen vil implementeres og teknologien tas i bruk. I 2050 er det ventet at 4 av 5 kjøretøy er autonome (førerløse). The Tire Cologne-arrangøren vil skape debatt om hvordan dekkene kan benyttes til å rapportere direkte til bilens styresystemer om forholdene på veiene og dermed øke sikkerheten. I dag finnes sensorer som rapporterer om dekktrykk, for eksempel. Kan dette utvides til at dekkene sier fra om når de er så slitt at de ikke har tilfredsstillende feste, eller om de har skader, og trenger å repareres eller skiftes? Temaet faller inn under digitalisering og datainnhenting. Videre kan denne datainnhentingen brukes og deles slik at andre biler i samme område oppdateres om forholdene.

Råvareknapphet

Én av nyvinningene på The Tire Cologne, er en global regummieringskonferanse som holdes 29. mai 2018 i forbindelse med messen.

Konferansen arrangeres i samarbeid med den europeiske regummieringsforeningen Bipaver. Nyheter, oppdatert tallmateriale, trender, nye metoder og ikke minst praktiske eksempler blir presentert på konferansen. Det arrangeres også forum og holdes foredrag om regummiering og resirkulering.

I løpet av messen skal det etter planen arrangeres åtte én-times foredrag om resirkulering/regummiering. Ettersom gummindustrien opplever råvareknapphet, mener messearrangøren det er en forutsetning for en bærekraftig fremtid at ressursene resirkuleres og at de brukes flere ganger.

Powered by Labrador CMS