Konserndirektør i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim, og Espen Bostadløkken fra GE Power i Norge, etter at kontrakten var signert.

Nye kraftstasjoner til ca. 300 mill. kroner

GE Power bygger kraftstasjoner for Statnett på Tjørhom og i Sauda.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

GE Power i Norge skal lede arbeidet med å etablere nye kraftstasjoner i Sauda og på Tjørhom, som vil bidra til en mer stabil strømforsyning og økt forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet.

Ca. 300 mill. kroner

GE Power Noway AS og BRG Entreprenør AS går sammen i et konsortium der GE Power har ansvaret for elektroinstallasjonene, mens BRG Entreprenør AS har ansvaret for bygg. Den totale kontraktsverdien er på ca. 300 millioner kroner. Arbeidene starter høsten 2018.

- Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Statnett i utbyggingene på Tjørholm og i Sauda, og vi er stolte over å få bidra med GEs teknologi og kompetanse til denne oppgraderingen, sier Espen Bostadløkken ved GE Powers Grid Solutions’ kontor på Skøyen.

Fra før har Statnett utvidet den eksisterende transformatorstasjonen på Austarheim i Sauda, og den nye delen med byggestart høsten 2018 blir et 420kV-anlegg, som er et høyere spenningsnivå enn dagens. Dette nye anlegget skal etter hvert kobles sammen med den eksisterende delen av stasjonen, slik at eldre nett og nytt nett kan fungere sammen. Planen er å sette stasjonen i drift i 2020.

Vestre korridor

- GE Power Norway AS sammen med BRG Entreprenør AS får tildelt den siste stasjonskontrakten i Vestre korridor, og skal etablere stasjonene våre i Sauda og på Tjørhom. Konsortiet nådde fram med det beste resultatet i konkurransen om kontrakten, og vi ser fram til samarbeidet, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth Vike Vardheim.

Begge stasjonene inngår i prosjektet Vestre korridor, som skal stå ferdig i 2021. Vestre korridor strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord, og når prosjektet er ferdig vil det ha stor betydning for en mer stabil strømforsyning og økt forsyningssikkerhet på Sør-Vestlandet. I tillegg bidrar utbyggingen av Vestre korridor til full utnyttelse av mellomlandsforbindelsene til England og Tyskland.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS