Illustrasjons
Illustrasjons

Ny forskrift for dimensjonering av bruer

Forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.) er fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i forskrift om anlegg av offentlig veg § 2 nr. 3.

Publisert Sist oppdatert

Forskriften gjelder ved dimensjonering av:

  • bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet
  • andre bærende konstruksjoner under offentlige rom, som torvarealer, gågater og lignende, uten fysiske hindringer for kjøretøyers atkomst

Forskriften er tilgjengelig i Lovdata

«Veglova med føresegner» gjelder for anlegg av offentlig vei. Forskrift om anlegg av offentlig vei hjemler Vegdirektoratets utarbeidelse av veinormaler (f.eks. håndbok N400 Bruprosjektering) samt forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. Siden Eurokodenes bestemmelser om trafikklaster (NS-EN 1991-2 med nasjonalt anneks) ikke dekker alle forhold rundt trafikklast, fastsettes det supplerende bestemmelser i forskriften slik at regelverket er komplett.