Det er ikke mulig å bygge tunnel der det opprinnelig var tenkt ved Åsen i Nord-Trøndelag (se illustrasjonen).
Det er ikke mulig å bygge tunnel der det opprinnelig var tenkt ved Åsen i Nord-Trøndelag (se illustrasjonen).

- Lar seg ikke gjøre å bygge tunnelen

Grunnundersøkelser i Åsen, i Nord-Trøndelag, viser at det må utredes alternativer til den opprinnelige E6-traséen.

Publisert Sist oppdatert

- Vi kan nå slå fast at det ikke lar seg gjøre å bygge tunnel der kommunedelplanen la opp til en slik løsning, sier Nye Veiers utbyggingssjef for E6 Ranheim–Åsen, Jørund Gullikstad.

Nye Veier må derfor finne andre alternativer for ny E6 forbi Åsen, og de mest aktuelle av disse berører jordbruksområdet vest for opprinnelig trasé. Her er det derfor foretatt prøveboringer for å undersøke om det finnes fjelloverdekning, slik at det kan bygges tunnel under åkrene.

De foreløpige resultatene viser imidlertid at det også her er utfordringer med fjelloverdekningen. Ytterligere undersøkelser må følgelig til for å verifisere om tunnel lar seg gjennomføre.

- Nye Veier arbeider for å beslaglegge minst mulig matjord. Men hvis vi ikke kan bygge tunnel, må veien nødvendigvis gå i dagen. I så fall gjelder det å legge til rette for erstatningsjord, sier Gullikstad, som har full forståelse for at grunneiere i området uttrykker bekymring for veivalget.

På spørsmål om hvorfor ikke ny E6 kan følge den gamle traséen vedtatt i kommunedelplanen, svarer Gullikstad at denne ikke er teknisk gjennomførbar. Han legger til:

- Åsen-utbyggingen er definitivt den mest utfordrende på hele E6 nord-strekningen.