Illustrasjonsbilde. Det er ikke målt kun på Coops tomkjøring. Tallene gjelder hele den norskregistrerte transportbransjen.
Illustrasjonsbilde. Det er ikke målt kun på Coops tomkjøring. Tallene gjelder hele den norskregistrerte transportbransjen.

Hver tredje kilometer er tomkjøring

Norske lastebiler transporterte 116,6 millioner tonn i Norge og utlandet i 1. halvår 2017. Ca. 30 prosent av kjørelengden i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I Norge fraktet de norskregistrerte lastebilene 114,1 millioner tonn gods, noe som er 6,0 prosent mindre enn samme periode 2016. Transportarbeidet var på 8,9 milliarder tonnkilometer som er 3,2 prosent mindre enn i tilsvarende periode året før, det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Ca. 30 prosent av kjørelengden i Norge var tomkjøring. Dette er omtrent samme tomkjøringsprosent som i 1. halvår 2016. Siden godssammensetningen på utenlandsturene som regel er en annen enn ved kjøring i Norge, er tomkjøringsandelen klart mindre på utenlandsturene. I 1. halvår 2017 var den på litt over 20 prosent.

 

Overvekt av massetransport

Av godset som ble transportert i Norge, utgjorde massetransport 65,7 millioner tonn, eller 57,6 prosent av all lastebiltransport i 1. halvår.

Målt i tonnkilometer var andelen 25,0 prosent, som indikerer at massetransporten i stor grad foregår lokalt over kortere avstander. Målt i tonnkilometer er transport av stykkgods og andre bearbeidede varer størst, med en andel på 29,9 prosent.

 

Norskregistrert nedgang

I 2. kvartal 2017 utførte norske lastebiler et samlet transportarbeid på 5,2 milliarder tonnkilometer ved kjøring innenlands og i forbindelse med import og eksport. Dette er 4,2 prosent mindre enn i samme kvartal i 2016. Transportmengden gikk ned med 9,3 prosent i den samme perioden.

I nasjonal transport med norskregistrerte biler gikk transportarbeidet ned med 3,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016.

Transportert godsmengde gikk også ned med 9,2 prosent i den samme perioden. Dette kan henge sammen med at påsken var i april i år, og i mars i fjor.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS