Nytt hovedkontor og lager for Berggård Amundsen & Co. AS i 2019.
Nytt hovedkontor og lager for Berggård Amundsen & Co. AS i 2019.

Nytt hovedkontor og lagerbygg

Nylig signerte Anthon B. Nilsen Eiendom AS leiekontrakt på nytt moderne hovedkontor og lagerbygg med Berggård Amundsen & Co. AS.

Publisert Sist oppdatert

Det nye bygget skal lokaliseres i Berghagan Næringspark som ligger i forlengelsen av Regnbuen Næringspark på Langhus i Ski kommune.

Berggård Amundsen (BA) er landets eneste landsdekkende elektrogrossist med norsk eierskap. Selskapet er i vekst og omsatte i 2016 for 1,7 milliarder.

BAs primære kunder er elektroinstallatører, energiverk og industrien. Selskapet satser på fornybar energi og er markedsdriver på solenergi og ladestasjoner for elbiler. Resultatet er sterk vekst på disse områdene samt at BA bidrar til et «grønnere» Norge.

Regnbuen/Berghagan næringspark er ett av de mest attraktive lager/logistikkområdene i Stor-Oslo. Flesteparten av logistikkeiendommene her er enbrukerbygg som huser store virksomheter.

Berggård Amundsen & Co. AS blir ved ferdigstillelse nabo med Interfrukt-bygget som også ble bygget av Anthon B Nilsen Eiendom.

Kontor og lagerbygget blir på totalt ca. 14.000 kvadratmeter, der ca. 1800 kvadratmeter er hovedkontor og resten er lager.

Det jobbes mot en oppstart av bygging i januar 2018, med ferdigstillelse sommeren 2019.

Anthon B. Nilsen Eiendom AS har de seneste årene overlevert nye næringsbygg med et samlet areal på over 100.000 kadratmeter i Oslo-regionen, opplyser selskapet i en pressemelding.

Bedriften er en mellomstor aktør i eiendomsbransjen. Virksomheten satser spesielt på konseptuell eiendomsutvikling og tjenesteorientert forvaltning og eiendomsdrift.

Selskapets hovedfokus er utvikling og drift av næringseiendom i Østlandsområdet. Porteføljen spenner fra kontorlokaler i prestisjesegmentet i Oslo sentrum, via nybygg for lager og kontor til utviklingsprosjekter som transformasjon av den tidligere militærleiren på Lahaugmoen til næringspark.