Her, over Beitstadsundet, skal den 580 meter lange Beitstadsundbrua bygges.
Her, over Beitstadsundet, skal den 580 meter lange Beitstadsundbrua bygges.

Klagene fra Skanska og PNC avvist

- Vi er godt fornøyde med den profesjonelle håndteringen Statens vegvesen har vist også i denne delen av konkurransen, sier Lu wei som er prosjektdirektør for Sichuan Road & Bridge Group (SRBG) i Norge.

Publisert Sist oppdatert

PNC Norge AS og Skanska Norge AS klaget på Statens vegvesens tildeling av Beitstadsundbrua til SRBG. Statens vegvesen har behandlet klagene. Konklusjonen er at tildelingen opprettholdes.

6. november ble Sichuan Road and Bridge Group tildelt oppdraget med å bygge fylkesvei 17 Beitstadsundbrua. Klagefristen ble satt til 16. november. Det var til sammen tre entreprenører som leverte inn tilbud: Sichuan Road and Bridge Group, PNC Norge AS og Skanska Norge AS.

To klager er vurdert

Statens vegvesen mottok i forrige uke to klager på tildelingen: En klage fra PNC Norge AS og en klage fra Skanska Norge AS.

- Våre jurister har nå vurdert samtlige punkt i klagene fra de to entreprenørene. Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å endre tildelingen, sier prosjektleder for Fv.17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad.

Det betyr at klagene ikke tas til følge, og at tildelingen av oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua til Sichuan Road and Bridge Group opprettholdes.

- Vi har lang erfaring med klagebehandling. Våre jurister er ikke enige i konklusjonen til klagerne. Vi har sendt resultatet av klagebehandlingen til PNC Norge AS og Skanska Norge AS, sier Jo Bernt Brønstad.

Vedståelsesfristen, det vil si den datoen entreprenørene er forpliktet til å vedstå seg tilbudet de har gitt, er forlenget til 11. desember.

- Vi vil inngå kontrakt i perioden mellom 29. november og 11. desember, sier Brønstad.

- Profesjonell håndtering

- Vi er godt fornøyde med den profesjonelle håndteringen Statens vegvesen har vist også i denne delen av konkurransen, sier Lu wei som er prosjektdirektør i selskapet i Norge. Sichuan Road & Bridge Group, SRBG.

Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge er klar til å sette igang med byggingen så fort som mulig.

- Vi er svært fornøyde med budskapet fra Statens Vegvesen. For å sikre best mulig oppstart av prosjektet, vil vi nå fortsette dialogen med våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med Statens Vegvesen og rådgivingsselskapet Cowi i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua. Vi gleder oss nå til å brette opp ermene og starte arbeidet med å bygge Beitstadsundbrua, sier Alexandros Tsetsis.

Utsatt oppstart

Hele prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm skal være ferdig høsten 2019. Prosjektet er delt inn i seks kontrakter, hvorav fv. 17 Beitstadsundbrua er en av dem.

Akkurat nå pågår bygging av 5,4 km ny fv. 17 mellom Strømnes og Sprova for fullt (se film her). Skanska Norge AS er entreprenør.

- Vi har jobbet godt i alle ledd for å holde ønsket fremdriftsplan, og har klart det. Nå ser vi imidlertid at tidsplanen for Beitstadsundbrua henger i en tynn tråd, sier Brønstad.

I et byggeprosjekt av denne størrelsesorden, er det mange løp som foregår samtidig og som virker inn på hverandre. Byggetiden på Beitstadsundbrua er i utgangspunktet stram, og Statens vegvesen har lagt opp til at det skulle være mulig for en entreprenør å starte bygging i begynnelsen av desember.

- Dette er ikke lenger realistisk, sier Brønstad.

Statens vegvesen bygger prosjektet Fv.17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm på oppdrag fra veieier Nord-Trøndelag fylkeskommune.