Byggeleder Mari Sagbakken er fornøyd med at interessen med å bygge ny fv. 720 fra Strømnes til Malm er stor. Hogne Heir t.v.
Byggeleder Mari Sagbakken er fornøyd med at interessen med å bygge ny fv. 720 fra Strømnes til Malm er stor. Hogne Heir t.v.

Letnes Entreprenør lavest

Ni entreprenører vil bygge fylkesvei 720 Strømnes-Malm.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 7. november var det tilbudsåpning på jobben med å bygge 5,7 km ny fylkesvei 720 mellom Strømnes og Malm i Nord-Trøndelag. Ni entreprenører kom med tilbud.

Ved annonsering av kontrakten sa byggeleder Mari Sagbakken at hun forventet stor interesse for prosjektet i markedet.

- Det stemte. Vi har lagt ned mye tid og arbeid i tilbudsgrunnlaget, og det er veldig bra at konkurransen om kontrakten er så god. Nå skal vi gå gjennom tilbudene, sier Sagbakken, og legger til at signering vil skje i slutten av desember.

Disse kom med tilbud:

  • Skanska Norge AS,                     125.256.451,00 kroner
  • Tore Løkke AS,                           125.127.453,00 kroner
  • Letnes Entreprenør AS,                89.998.352,00 kroner
  • Norwegian Rock Group AS,          96.234.145,00 kroner
  • Odd Einar Kne AS,                      101.727.847,10 kroner
  • Tverås Maskin og Transport AS, 132.838.943,00 kroner
  • Austad Maskinstasjon AS,           121.113.423,00 kroner
  • Johs. J. Syltern AS,                     125.731.812,00 kroner
  • Contexo AS,                                  97.992.858,00 kroner

- Riktig kontraktstrategi

Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, sier at valg av kontraktstrategi og grundig arbeid i forkant av kontraktstrategien, er viktig for å skape interesse i markedet.

I samarbeid med oppdragsgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune valgte Statens vegvesen å dele opp prosjektet i flere entrepriser, slik at det er mulig for lokale entreprenører å være med å konkurrere. Velger man å dele opp i få og store entrepriser, er det vanskeligere for mindre og lokale entreprenører å være med å konkurrere.

- Det er tydelig at strategien med å dele inn prosjektet i seks entrepriser, gir god respons i markedet. Vi er svært fornøyde med at hele ni entreprenører ønsker å bygge ny fylkesvei 720, sier Brønstad.

5,7 km ny fv. 720

Kontrakten ble annonsert 26. september. Her er noen av elementene som inngår i kontrakten:

- Bygging av 5,7 km ny vei som er 7,5 meter bred
- Elektrotekniske anlegg
- Drenering
- Rekkverk
- Skilt
- Veilys
- Asfalt og veioppmerking