Prosjektleder i Statens vegvesen, Jo Bernt Brønstad.
Prosjektleder i Statens vegvesen, Jo Bernt Brønstad.

Oppklaringer i saken om kinesisk entreprenør

Prosjektleder i Statens vegvesen, Jo Bernt Brønstad, kommer her med oppklaringer og fakta knyttet til flere medieoppslag angående en kinesisk entreprenør som har gitt tilbud på å bygge Beitstadsundbrua.

Publisert Sist oppdatert

I 31. oktober-utgaven av Trønder-Avisa rettes det kritikk mot Statens vegvesen. Statens vegvesen ønsker å bidra med svar og faktaopplysninger. Følgende innlegg er sendt til Trønder-Avisa, forfattet av prosjektleder Brønstad:

Statens vegvesen har hatt et godt samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune over mange år. Overordna gjensidige avtaler styrer hva og hvordan Statens vegvesen skal levere til sin oppdragsgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune. Gjennom månedlige møter, og hyppige samtaler, bidrar vi til god gjensidig informasjonsutveksling.

Som Trøndelag fylkeskommune selv skriver i saksfremlegget til gårdagens møte i fylkesutvalget: «Verken dagens Nord- eller Sør-Trøndelag fylkeskommune har begrensinger til deltakelse fra land Norge ikke har handelsavtale med i sine innkjøpsstrategier».

Som for alle andre fylkesveger, gjelder dette gjelder også prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm.

I Trønder-Avisa rettes det kritikk mot Statens vegvesen fra fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og fylkesråd for utdanning og kultur May Britt Lagesen. Statens vegvesen ønsker å bidra med svar og faktaopplysninger i saken.

1. Gjennom Trønder-Avisa får Statens vegvesen kritikk for at de ikke har hatt kontakt med Lagesen og Mevassvik angående tilbudene på Beitstadsundbrua:
Det stemmer at Statens vegvesen ikke har hatt direkte kontakt med fylkesråd for utdanning og kultur May Britt Lagesen og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik om tilbudene på Beitstadsundbrua.

Forklaringen på det er enkel. Statens vegvesen har møter med fylkesråd for samferdsel, Tomas I. Hallem. Andre fylkesråder er ikke med i disse møtene.

Senest 18. september hadde Statens vegvesen møte med fylkesråd for samferdsel Tomas I.  Hallem, der blant annet tilbyderne på en av de inngåtte kontraktene på prosjektet ble presentert. Her var flere nasjonaliteter representert. Her ble det også opplyst om at flere nasjonaliteter hadde meldt sin interesse for Beitstadsundbrua. Det kom ingen spørsmål knyttet til nasjonalitetene, eller prosessen med vurdering av tilbyderne.

Statens vegvesen fikk ingen signal om at denne anskaffelsesprosessen skulle håndteres på annen måte enn de andre.

2. Ifølge Trønder-Avisa kunne fylkesrådet ha landet på en annen innstilling den 17. oktober hvis de hadde kjent til at et kinesisk selskap hadde stilt to spørsmål.

Statens vegvesen har månedlige faste møter om prosjektet, der fylkeskommunen deltar. Her gjennomgås generell informasjon om prosjektet, og status for hver entreprise, deriblant Beitstadsundbrua. I tillegg er det hyppig kontakt når avklaringer trengs. Hvis det er behov for faglig grunnlagsmateriell i forbindelse med politiske saker, bidrar Statens vegvesen alltid på forespørsel. Vi ble forespurt om konkret faglig grunnlagsmateriell i forbindelse med behandling av saken 31. oktober, og bidro med informasjon. Vi ble ikke forespurt i forkant av behandling 17. oktober, utover brevet der vi på forespørsel fra fylkeskommunen opplyste om hvorvidt vegeier var forpliktet til å vurdere et tilbud fra et kinesisk selskap.

Det er vanlig at flere entreprenører, fra flere nasjonaliteter, melder sin interesse når vi lyser ut konkurransegrunnlag. Da vi lyste ut konkurransegrunnlaget for Beitstadsundbrua, meldte 70 interessenter seg. Flere av dem stilte spørsmål, og Statens vegvesen svarte ut. Både spørsmål og svar ble på vanlig måte offentliggjort i Doffin/Ted. Det at firma melder sin interesse og stiller spørsmål, betyr ikke at de gir tilbud. Erfaringsmessig vet vi at mange av interessentene er potensielle leverandører til entreprenørene som gir tilbud. Av 70 interessenter, leverte tre entreprenører tilbud.

3. I en artikkel på Nord-Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside 24. oktober, som er referert i flere artikler i aviser, står følgende: «Fylkesrådslederen minner om at sakens bakgrunn er en henvendelse fra Statens vegvesen der fylkeskommunen som vegeiere blir bedt om å vurdere de prinsipielle sidene av anbud til den nye Beitstadsundbrua».

Dette stemmer ikke. Etter tilbudsåpningen, startet Statens vegvesen som vanlig umiddelbart arbeidet med å vurdere tilbudene. Vegeier v. fylkesråd for samferdsel Tomas I. Hallem, kalte inn til et møte. I møtet ba de Statens vegvesen utrede hvorvidt vegeier var forpliktet til å vurdere et tilbud fra et kinesisk selskap. På forespørsel fra fylkeskommunen undersøkte vi saken, og sendte et brev til dem om resultatet av arbeidet vi ble bedt om å gjøre.

Statens vegvesen setter pris på at fylkesrådslederen jfr.gårdagens utgave av Trønder-Avisa ikke er ute etter syndebukker. Selv om samarbeidet mellom Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune er godt, så kan kommunikasjonen alltid bedres. Statens vegvesen ønsker å bidra til at vegeier er godt informert.

 

Jo Bernt Brønstad
Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm i Statens vegvesen