Entreprenørers og byggherrers skrekk

Slike kan gjøre anleggsprosjekter dyrere og forsinket.

Publisert Sist oppdatert

(NB: Trykk fullskjerm på videoen over så blir den større)

En storsalamander som ble funnet ved en dam i Bærum, utløser anleggsflytting og ekstraarbeid i planene for ny Ringeriksbane, melder Dagens Næringsliv.

Storsalamander er på den norske rødlisten over truede arter – hvor nasjonalt regelverk pålegger spesielle hensyn. Den aktuelle salamanderdammen vil nå følges opp med krav om særlig hensyn til avrenning og annen påvirkning av den, skriver DN.

Det er ikke klart hvor mye ekstra tid og penger som kreves for å la salamanderen få leve uberørt av anleggsvirksomheten. Ringeriksbanen er fortsatt på planleggingsstadiet, og anleggstart er satt til 2020/2021. Så selv om Bærums-barnas oppdagelse kom brått på prosjektplanleggerne, har de fortsatt noen måneder på å få justert inn salamanderhensyn i prosjektet.