Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Ingen avtale om overtagelse av aksjer i BundeBygg

AF Gruppen sendte ut en pressemelding 20. september på at konsernet skulle overta 51 prosent av skjene i BundeBygg. Det blir det likevel ikke noe av.

Publisert Sist oppdatert

I en kort pressemelding 24. oktober skriver AF Gruppen at «Partene er enig om at vilkårene for en slik avtale ikke lenger er tilstede».

Les pressemeldingen om overtagelsen fra 20. september under:

AF Gruppen har inngått intensjonsavtale med BundeGruppen om å overta 51 prosent av aksjene i BundeBygg. Overtagelse av aksjene skjer ved at forretningsenheten AF Nybygg med medarbeidere og tilhørende prosjekter innlemmes i BundeBygg. Transaksjonen innebærer ingen kontantvederlag. Avtalen gir AF Gruppen en opsjon på å øke sin eierandel i BundeBygg til 70 prosent om tre år. BundeBygg vil etter dette bestå av rundt 200 medarbeidere og vil bli ledet av Geir Flåta. Flåta har lang erfaring fra AF Gruppen og leder i dag AF Nybygg. 

BundeBygg ble etablert i 1992 og er et datterselskap av BundeGruppen. Selskapet driver entreprenørvirksomhet i Oslo og omegn, med hovedfokus på nybygg og rehabilitering av bolig og næringsbygg. BundeBygg hadde en omsetning i 2016 på 1,2 milliarder kroner.

AF Gruppen er i dag godt posisjonert innenfor bygg i Stor-Oslo gjennom enheter som AF Bygg Oslo, AF Byggfornyelse, MTH, Strøm Gundersen og Haga Berg. Forretningsenheten AF Nybygg ble etablert som en ny enhet i januar 2017 for å kunne tilby kundene økt tjenestetilbud i et marked i vekst.

-AF Gruppen styrker med dette sin strategiske satsning på et Stor-Oslo marked i vekst. BundeBygg har med sine langsiktige kunderelasjoner og mange samspillentrepriser en god posisjon i markedet. BundeBygg vil med AF Nybygg på laget være et godt supplement til AF Gruppens sterke posisjon i Stor-Oslo, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen. 

-Med AF Gruppen på laget får BundeBygg en sterk aktør i ryggen. Vi får kombinert det beste fra to gode aktører i markedet; ledelse, systemer og struktur fra AF Gruppen og gode kunderelasjoner, samspillskontrakter og prosjekter fra BundeBygg. Vi er overbevist om at dette vil skape gode verdier for kunder, ansatte og eiere, sier Odd-Erik Bunde, konsernsjef i BundeGruppen.

Transaksjonen er betinget av due diligence og godkjennelse av Konkurransetilsynet. Transaksjonen forventes gjennomført i 4. kvartal 2017.