Signering av kontrakten om bygging av Åstfjordkryssinga. Fra venstre: Roman Fuksa, divisjonsdirektør i Metrostav a.s., Berit Brendskag Lied, regionvegsjef i Statens vegvesen og Øyvind Langemyr, daglig leder i Bertelsen & Garpestad AS.
Signering av kontrakten om bygging av Åstfjordkryssinga. Fra venstre: Roman Fuksa, divisjonsdirektør i Metrostav a.s., Berit Brendskag Lied, regionvegsjef i Statens vegvesen og Øyvind Langemyr, daglig leder i Bertelsen & Garpestad AS.

Bertelsen & Garpestad med kontrakter til milliarden

Les mer om kontraktene som er inngått på fylkesveibygging i Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 19. oktober inngikk Statens vegvesen to nye kontrakter om videre utbygging av fylkesvei 714. Statens vegvesen utbedrer fylkesveien på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

  • Arbeidsfellesskapet Metrostav NUF / Bertelsen & Garpestad skal bygge Åstfjordkryssingen. Kontraktssummen er på 812,9 millioner kroner.
  • Bertelsen & Garpestad AS skal bygge ny vei forbi Krokstadøra. Kontraktssummen er på 214,6 millioner kroner.

- Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenørene der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontraktene. Tilrigging og forberedelser til anleggsarbeidet vil skje før jul. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet for fullt på nyåret i begge prosjektene, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Åstfjordkryssingen

Kontrakten omfatter bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veier i dagsoner på ca. 1500 meter. Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny vei, noe som gir en innsparing på ca. 6 kilometer sammenliknet med eksisterende vei.

Kryssingen av Åstfjorden er det største delprosjektet i utbedringen av fylkesvei 714.

Ny vei forbi Krokstadøra

Kontrakten omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg.

På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).

Ny vei forbi Krokstadøra skal stå ferdig i 2019, mens Åstfjordkryssinga skal stå ferdig i 2020.