Skal teste lastebiler i kollektivfelt

Nå mangler bare godkjenningen fra Statens vegvesen.

Publisert

I Østfold er kommune, næringsliv og politikere enige om landets første prøveordning med lastebiler i kollektivfeltet.

- Nå gjenstår bare godkjenningen fra Statens vegvesen, forteller regionsjef J. Kristian Bjerke i Norges Lastebileierforbund (NLF) til Fredrikstad Blad.

Forslaget som er lansert av NLF avdeling Østfold innebærer et prøveprosjekt på to strekninger i Fredrikstad.

Busselskapet Nettbuss støtter også forslaget om å la lastebilene benytte kollektivfeltet. De opplyser at kollektivfeltet i dag er langt fra fullt utnyttet.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, mener det er rett og rimelig å la større godskjøretøy benytte kollektivfeltene.

- Våre medlemmer er en viktig bærebjelke i samfunnet. De frakter matvarer, medisiner, byggematerialer og klær og sørger for avfallsinnhenting. En forsinket lastebil kan gi like store ringvirkninger for samfunnet som en forsinket buss. Vi har alltid ment at lastebiler utfører kollektiv varetransport, og bør naturligvis kunne benytte kollektivfeltet, sier han til lastebil.no