Oversikt over den nye traséen for riksvei 23. Illustrasjon: Statens vegvesen
Oversikt over den nye traséen for riksvei 23. Illustrasjon: Statens vegvesen

Avlyser konkurranse

Utfordringene står i kø for prosjektet riksvei 23 Dagslett-Linnes.

Publisert

Tidligere har AT.no skrevet om at prosjektet har fått en dramatisk økning i kostnadene, og det før hovedentreprisen er tildelt.

I utgangspunktet hadde prosjektet Rv. 23 Dagslett–Linnes i Røyken og Lier kommuner i Buskerud en kostnadsramme på 2,3 milliarder kroner (2017-kroner). Etter nye kostnadsberegninger er sluttsummen økt til 3,2 milliarder kroner (2017-kroner).

På bakgrunn av den store kostnadsøkningen på prosjektet, avlyses nå konkurransen om å utføre arbeidet med lokale støytiltak på strekningen. Det blir trolig endringer i prosjektet og da må også arbeidet med støytiltak lyses ut på nytt.