Illustrasjonsbilde. Foto: Norsk Bergindustri
Illustrasjonsbilde. Foto: Norsk Bergindustri

- Skuffende om sjødeponi

Den nye regjeringen varsler stopp i nye sjødeponier. Norsk Bergindustri reagerer kraftig.

Publisert

- Det er gledelig at den nye regjeringen har vedtatt å ha en positiv holdning til mineralutvinning. Likevel er det svært skuffende å slå fast at det ikke vil bli gitt nye tillatelser til sjødeponier i inneværende stortingsperiode, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

- Fratatt muligheten

Regjeringens nye holdning skaper umiddelbare utfordringer for flere av Norsk Bergindustris medlemmer og markerer en ny retning for regjeringens næringspolitikk.

- Regjeringen har vedtatt å være positive, men det er i den konkrete forvaltningen av hver enkelt sak den faktiske politikken blir til. Her har regjeringen fratatt Miljødirektoratet muligheten til å gi tillatelser de selv nylig sto sammen med bransjen om å fronte i Europa som «best practice», sier Gammelsæter.

Annen tone med Venstre i regjering

I forrige stortingsperiode kom det krav om at både land- og sjødeponi skulle konsekvensutredes i det enkelte prosjekt, men nå har Venstre fått gjennomslag for ikke å gi flere tillatelser om sjødeponi i inneværende periode.

- Det er ikke bare problematisk for industrien og miljøet som nå vil lide under at utslippstillatelser kun kan gis på land, men også for særlig Høyre som har investert mye politisk kapital i sin kunnskapsbaserte tilnærming til næringsutvikling.

Norsk Bergindustri har gitt regjeringen skryt de senere årene for å legge kunnskap og fakta til grunn for sine vurderinger, ikke løse påstander og aktivisme.

- Med Venstre i regjering er tonen åpenbart en annen. Dessverre ser Høyre og Fremskrittspartiet bort fra sine egne argumenter for å vedta prinsipiell symbolpolitikk, sier Gammelsæter.

- Andre får jobben

Norge og verden for øvrig har et enormt og stigende behov for mineralske råstoffer.

Norge har gode muligheter til å ta en mer fremskutt posisjon i fremtidens mineralproduksjon, men trenger ifølge Norsk Bergindustri rammebetingelser som styrker, ikke svekker den internasjonale konkurranseevnen.

- Næringspartiet Høyre og partiet som hevder å stå de små og mellomstore bedriftene bi, Venstre, gjør rammene for utviklingen av norsk mineralnæring trangere uten grunn. Dermed overlater vi mer av ansvaret for fremtidens mineralproduksjon til andre, og dermed arbeidsplasser, skatteinntekter og effektiv, bærekraftig utvinning, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.