VOLVO OG HYDROGEN: Det norske selskapet har holdt på i tre år med ombyggingen. Nå er den på Lillestrøm.

Her er Volvos hydrogengraver på messa

VERDENSPREMIERE: Den er norsk, utviklet på Kongsberg og har verdenspremiere på Vei og Anlegg.

Publisert Sist oppdatert

Den ser ut som en standard Volvo EC300, men er i realiteten en verdensnyhet: En Volvo 30-tonner rigget for å kjøre på hydrogen brenselcelle. Den er norsk, utviklet på Kongsberg og får verdenspremiere på Vei og Anlegg skriver MGF på sine dedikerte messesider.

– Stor stemning? Ja, det kan du godt si. En stor lettelse, først og fremst. Vi har hatt trua og visst at det kommer til å fungere. Men det er uansett ekstra spennende når man starter opp maskinen, sier Vidar Sten-Halvorsen, daglig leder og deleier i det norske selskapet Applied Hydrogen AS.

Volvo-graveren du ser på bildene i denne artikkelen er noe av det viktigste selskapet har holdt på med de siste tre årene. EC300-en er nemlig bygget og klargjort for drift på hydrogen.

STOR STEMINING: Vidar Sten-Halvosen i Applied Hydrogen AS med Volvo EC300 hydrogrendrevet gravemaskin

Brenselcelle

Nærmere bestemt hydrogendrift gjennom en s.k. brenselcelle, som produserer elektrisk energi ved hjelp av hydrogen. Dette er ialtså en maskin med elektrisk drivlinje, der den elektriske energien kommer fra hydrogen i stedet for å lades inn i store batterier med nettstrøm gjennom hurtiglader. Utviklingen av maskinen startet for tre år siden. Den første tiden ble maskinen kjørt på diesel for å kartlegge energiforbruk og arbeidssykluser, for å beregne hvor stor brenselcelle den kom til å trenge for å gjøre en fullgod jobb.

KLAR FOR MESSE: Maskinen blir vasket og klargjort før frakt til Lillestrøm

Senere ble dieselmotoren og alt utstyr tilordnet diesel demontert, og maskinen ble bygget om til elektrisk drift. Nå har Applied Hydrogen kommet til en viktig milepæl i prosjektet, der maskinen nå virker med – Vi har brukt mye tid på å analysere data fra testfasen. Arkitekturen er bygget for brenselcelle, og mye av det er montert. På grunn av konstruksjonen er det naturlig å starte først på batteridrift. Når det fungerer vil vi ta i bruk brenselcelle. Oppstarten vi har gjort nå er en viktig milepæl, sier Vidar Sten-Halvorsen. Batteriet maskinen har gått sine første minutter og timer gir strøm til rundt 20 minutters drift. Heller beskjedent, men det er det gode grunner til. 43

El-motor

– Maskinen drives av en elmotor. I normal drift vil den få det meste av energien fra brenselscellen, produsert på hydrogen. Når maskinen trenger ekstra mye energi hentes dette fra batteriet, sier Sten-Halvorsen.

Nå blir maskinen vasket og klargjort, og fraktes til Lillestrøm i slutten av denne uka. Der skal den beltes inn i Nova Spektrum, og vil få en viktig rolle på Volvo Maskins stand. Etter messa fortsetter jobben med å gjøre maskinen klar til drift. I første omgang skal prøvekjøring og testing foregå på tomta hos Applied Hydrogen AS. 

CE-merking

Samtidig gjøres et arbeid med dokumentasjon for CE-merking. Mot slutten av året er planen å sende maskinen ut på “skarpt oppdrag”, på et av Veidekkes anlegg. Veidekke er inne på eiersiden i Applied Hydrogen AS, og følger utviklingen tett. Det blir også arbeidet med planer for produksjon av flere maskiner.

– Blir dette maskiner eksklusivt for Veidekke da?– Nei, tvert imot. Vi har intensjonsavtaler med flere interesserte kunder, og vi kommer utover sommeren og høsten til å åpne for flere. Vi selv og Veidekke er veldig klare på at dette er et arbeid for utvikling, der flest mulig skal få tilgang til maskiner. Veidekke gjør dette for å være i forkant og å lære. Men maskinene vil være 

Avtale på hydrogenproduksjon

– Drivstoff og logistikken rundt det da? Har dere kontroll på det?– Ja. Vi har en samarbeidsavtale med hydrogenprodusent som leverer hydrogen. Der er flere aktører på gang, og tilbudet vil bli større. Vi har laget vår egen løsning på forsyning av hydrogen ut til maskin på anlegg. Det blir veldig likt det man er vant til i dag. Det vil være tanker i nærheten av maskinen der man kan fylle hydrogen med slange og pistol, akkurat som med diesel. Vi tar oss av den øvrige logistikkoperasjonen med å skaffe hydrogen til anlegget, sier han.

GJORT AV VOLVO: Alt er gjort av Volvos egne folk, på Volvos egne ECU-er. Det ligger dermed godt til rette for serieproduksjon og senere rutinemessige oppdateringer.

En god del av utviklingsarbeidet har foregått i samarbeid med Volvo Construction Equipment i både Sverige og Korea. Her har Volvo CEs egne folk skrevet om en god del programvare, og tilpasset deres system til å “snakke med” ombyggingen Applied Hydrogen har gjort.

– Alt er gjort av Volvos egne folk, på Volvos egne ECU-er. Det ligger dermed godt til rette for serieproduksjon og senere rutinemessige oppdateringer akkurat som på alle andre Volvo-maskiner. 

– Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Vidar Sten-Halvorsen i Applied Hydrogen AS.

Powered by Labrador CMS