Fra vestre: Eirik Enerstvedt (Returteknikk), Andreas Bekkelund (L. Bekkelund)  og Arne Kenneth Øvstebø (Mineralteknikk). Foto: Mineralteknikk
Fra vestre: Eirik Enerstvedt (Returteknikk), Andreas Bekkelund (L. Bekkelund) og Arne Kenneth Øvstebø (Mineralteknikk). Foto: Mineralteknikk

Mineralteknikk satser på avfall

Etablerer datterselskap.

Publisert

Mineralteknikk i Sandnes etablerer datterselskapet Returteknikk ved oppkjøpet av selskapet L.Bekkelund AS.

L.Bekkelund AS ble etablert i 1971 og har siden levert utstyr til anleggs-bransjen. Siden 1984 har de stort sett spesialisert seg på trommel-sortering, som de skal ha vært de første til å utvikle.

Siden da har selskapet vært i front på det norske markedet, med trommelsorterings-konsepter som man har utviklet sammen med kunder og produsenter. Forkjærlighet for trommelsorterere baserer seg på deres evne til å sortere vanskelige masser, stor produksjonskapasitet samt eksakte graderinger.

L. Bekkelund har levert over 100 stasjonære og mobile trommelsorteringsverk i Norge, og lager, prosjekterer og rettleder kunder ut i fra årelang erfaring.

- Vi vil fortsette å investere i fremtidig vekst og satser videre på nye produkter, personellutvikling og andre strategiske vekstområder, sier daglig leder i Mineralteknikk, Arne Kenneth Øvstebø.

- Vi tar mål av oss å bli en solid og respektert leverandør i retur, avfall og gjenvinningsbransjen fremover.

Andreas Bekkelund er veldig tilfreds med at Øvstebø bygger videre på selskapet som han ble født inn i og vokste opp med.

- Miljøet er noe om påvirker oss alle, og som vi må forvalte det til det beste for våre etterkommere, sier påtroppende daglig leder i Returteknikk, Eirik Enerstvedt.