Fire fra laget var tilstede for å motta hederen. Fra venstre: Oddvar Nedregård, Johnny Karlsen, Viggo Berg og Tom Gøran Lundquist. På bildet er også Ellen Undseth, distriktsleder asfalt, Distrikt Nordmøre og Romsdal. Foto: Bjørn Eilert Eriksen
Fire fra laget var tilstede for å motta hederen. Fra venstre: Oddvar Nedregård, Johnny Karlsen, Viggo Berg og Tom Gøran Lundquist. På bildet er også Ellen Undseth, distriktsleder asfalt, Distrikt Nordmøre og Romsdal. Foto: Bjørn Eilert Eriksen

Årets asfaltjobb til Veidekke-lag

Veidekkes vinnerlag har lagt 30.000 tonn asfalt i en statskontrakt på Sunnmøre. Kontrakten omfatter også båttransport av asfalten.

Publisert

Veidekkes asfaltlag med Thorkild Frisvold som bas, gikk til topps og fikk prisen for «Årets asfaltjobb 2017». Asfaltjobben er statskontrakt 151704 på Sunnmøre.

Prisutdelingen ble foretatt av styreleder Thor Asbjørn Lunaas i Norsk Asfaltforening på Asfaltdagen i Oslo 25. januar. Laget består i tillegg til bas Thorkild Frisvold av Jonny Karlsen, Viggo Berg, Tom Gøran Lundquist, Rune Johannesen og Oddvar Nedregård (anleggsleder).

Seks kandidater

Det forelå seks forslag på kandidater til årets asfaltjobb.

De er vurdert av en uavhengig jury knyttet til Veiteknisk Institutt. Juryen har lagt sin innstilling frem for styret i Norsk Asfaltforening som har kåret vinnerlaget.

Forslagstiller var Veidekke og Statens vegvesen.

Gode jobber i kamp

Ifølge juryen, representerer kandidatene både enkeltjobber og godt arbeid gjennom sesongen. Kvalitetskriteriene som forslagsstillerne fremhever, og som lagene er blitt målt på av byggherren, varierer fra jevn fremdrift, homogene dekker målt med IR-skanner og god håndverksmessig oppfyllelse av krav til utførelse.

Alle jobbene kunne blitt tildelt årets asfaltpris, men dersom man følger intensjonen til prisen om å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover, vil juryen fremheve jobben på Sunnmøre.

Kvalitetsarbeid – også med båttransport

- Veidekkes vinnerlag har lagt 30.000 tonn asfalt i statskontrakten på Sunnmøre. Kontrakten omfatter også båttransport av asfalten, og gjennom hele sesongen har laget levert kvalitetsarbeid. Dette har bidratt til en sikker og ryddig gjennomføring og et godt samarbeid med byggherren, sa Lunaas ved tildelingen.

Styrelederen minnet også om at det i 2016 havnet påfallende mange av jobbene med båttransport, og som ble fulgt opp med IR-skanner, nederst på listen over kandidatene. Ofte blir det fremstilt som at det ikke er mulig å få til bedre resultater med båttransport.

- På Sunnmøre har laget til bas Thorkild Frisvold og organisasjonen rundt dem vist at asfalt kan transporteres og så legges med godt resultat når alle ledd arbeider sammen. I år havnet kontraktspunktene laget hadde ansvaret for på henholdsvis første og fjerde plass på listen over de mest homogene dekkene denne asfaltsesongen, sa Lunaas.