Arbeidene på Follobanen ved Oslo S er i gang igjen etter at Bane Nor tok direkte styring med underleverandørene til konkurstruede Condotte. Foto: Bane Nor

Bane Nor hever Condotte-kontraktene

Bane Nor har hevet avtalene med totalentreprenør Condotte tilknyttet to av Follobaneprosjektets totalkontrakter.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det italienske entreprenørselskapet Condotte (Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A ) har økonomiske problemer, og Bane Nor viderefører nå arbeidet selv.

Bane Nor har hevet de to kontraktene, fordi det gir større kontroll over prosjektets økonomi, kvalitet og fremdrift.  Bane Nor mener det ville gitt større risiko, dersom man hadde valgt å samarbeide videre med Condotte.

- Bane Nors sentrale interesse er å oppfylle samfunnsoppdraget gjennom ferdigstillelse av Follobanen, innenfor de gitte økonomiske rammer og med riktig kvalitet, mot slutten av 2021. I lys av dette må Bane Nor gjøre de nødvendige tiltak. Entreprenøren har ubetalte regninger til firmaets underentreprenører og anleggsarbeidet har stanset, sier prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Per David Borenstein.

Arbeidet stoppet opp

Bane Nor har det siste halvåret fulgt entreprenørselskapet tett opp og krevd tiltak i møter med ledelsen i Norge og Roma.

8. januar i år søkte Condotte om konkursbeskyttelse ved den italienske domstolen og fikk det innvilget. Bane Nor har stilt krav om at Follobanens fremdrift ikke skulle påvirkes i den perioden Condotte gjennomfører restrukturering av selskapet, men arbeidet har likevel stanset opp.

- Når Condotte ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Bane Nor på sentrale områder, må Bane Nor ivareta sentrale interesser ved å sikre fremdrift og dertil begrense de økonomiske ringvirkningene av misligholdet. Heving av avtalene med Condotte er nødvendig for å sikre dette, understreker Borenstein.

Bane Nor overtar kontraktene

Bane Nor viderefører nå selv arbeidet som omfattes av de to kontraktene, det vil si anleggsarbeid nærmest Oslo sentrum. Dette videreføres blant annet ved at Bane Nor tar over under-leverandørkontrakter etter Condotte og inngår nye kontrakter der det er hensiktsmessig.

- Når vi overtar kontrakter, vil arbeidet kunne starte opp igjen innen kort tid i samarbeid med underleverandører. Bane Nor beklager at utenlandske og norske underleverandører, som har gjort godt arbeid, har opplevd en usikker betalingssituasjon med Condotte, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Rundt 100 underleverandører

Det italienske selskapet Condotte, med virksomhet i en rekke land, har hatt to av Bane Nors fem totalkontrakter for bygging av Follobaneprosjektet, til en verdi i størrelsesordenen 3.5 milliarder kroner.

Rundt 100 underleverandører og tjenesteytere har hatt kontrakter med Condotte angående arbeid med Follobaneprosjektet. Det er utfordringer knyttet til virksomhet utenfor Norge som har medført ringvirkninger for Bane Nor.

Powered by Labrador CMS