Fra venstre: Sjefsgeolog i Aveng Mining, Alan Cooper, Gudmund Lunden og Sveinung Brude. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen
Fra venstre: Sjefsgeolog i Aveng Mining, Alan Cooper, Gudmund Lunden og Sveinung Brude. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen

Vegvesenet: Til Afrika for å lære

Skal bruke lærdommen til tunnelbyggingen ved E39 Rogfast-prosjektet i Rogaland.

Publisert

Byggeleder Sveinung Brude og assisterende byggeleder Gudmund Lunden har vært i Sør-Afrika for å lære å bygge vertikale sjakter.

For å sikre god ventilasjon i Rogfast skal det bygges to ventilasjonssjakter. De skal være ti meter i diameter, og gå ned til hovedløpene – 250 meter under Kvitsøy.

Dette er nybrottsarbeid i Statens vegvesen. Det er ikke mange steder i verden det pågår prosjekter som kan sammenlignes med det som skal utføres i den største Rogfast-kontrakten. For å få kompetanse på hvordan det kan gjøres, reiste Brude og Lunden til Sør-Afrika.

- Det var lærerikt å se hvordan slike sjakter blir bygget. Spesielt innen SHA (sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø), ved sjaktsynking, fikk vi kunnskap som vi skal bruke i konkurransegrunnlaget på E02-kontrakten i Rogfast, sier byggeleder Sveinung Brude.

980 meter dyp sjakt

Sjaktene i Sør-Afrika har samme dimensjon som det skal bygges på Kvitsøy, men de er mye dypere.

- Den vi fikk se under bygging, skal bli 980 meter dyp, sier Lunden i en nyhetsmelding.

I Sør-Afrika bruker selskapet Aveng Mining metoden «Shaftsinking», sjaktsynking, for å komme ned til platinagruvene.

- Det vil si at alt blir gjort ovenfra og nedover. Det blir boret ca. 3,5 meter ned, før de lader og sprenger, slik det blir gjort i tunneldriving. Utlasting tar lang tid. Det blir brukt Cactus grab som fyller stein opp i såkalte «kibbles» (store ståltønner) som er 2 x 3 meter.  To slike tønner blir vekselvis heiset opp og ned. De  bruker spesialvinsjer med fart på 8,5 meter i sekundet. Ventilasjonen blir ivaretatt med ventilasjonsrør inn og ut, og som kontinuerlig blir forlenget nedover, sier Brude.

To ganger mellom 1955–1965

Han forteller videre på Rogfasts prosjektside, at etter utlasting, er byggherrens kontrollingeniører/geologer nede i sjaktene og registrerer bergforhold og bestemmer bergsikring.

Entreprenøren rensker, monterer nett og bolter. Forskaling for full utstøping blir montert nedover, og blir utstøpt i seksjoner.

- Vi skal ikke ha full utstøping på sjaktene våre, men vi skal utføre bergsikring med bolting og sprøytebetong. Vi skal bruke det samme byggeprinsippet som denne sjakta i Sør-Afrika når vi kommer i gang med ventilasjons-sjaktene i Rogfast, sier Brude.

Begge er glade for at de fikk sjansen til å se og lære, for det er ikke vanlig at det blir bygget lignende sjakter i Norge. Det nærmeste man kommer, er at det skal være bygget noe tilsvarende i to gruver i Norge i tidsrommet 1955-1965.

- Vi fikk se maskintyper, utstyr, bergsikrings-metoder og hvordan mannskapene utfører jobben. Ny kunnskap vi har tatt med oss hjem, gjør at det blir noen justeringer i konkurransegrunnlaget, sier byggelederen.

Han gleder seg til å komme i gang med å bygge «verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel».