Contexo som hadde eneste tilbud er vant med bratte og rasutsatte veiprosjekter. Her fra Deidlo på fv13 langs Hardangerfjorden. Foto: Contexo
Contexo som hadde eneste tilbud er vant med bratte og rasutsatte veiprosjekter. Her fra Deidlo på fv13 langs Hardangerfjorden. Foto: Contexo

Ett tilbud på veibygging

Ett entreprenørselskap ga tilbud på arbeidet som skal utføres på fv. 848 i Ibestad kommune i Troms.

Publisert

Tilbudet kom fra entreprenørselskapet Contexo AS og tilbudssummen er på 39.231.797,20 kroner.

Tilbudet skal nå kontrollregnes og kvalitetssikres før det kan signeres kontrakt.

Arbeidet starter etter planen i løpet av april 2018.

 

Tredje delstrekning

Det er Troms fylkeskommune som er veieier og som finansierer prosjektet, og Statens vegvesen er byggherre.

De siste årene har det vært gjort omfattende forbedringer på deler av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes i Ibestad kommune. Veien er smal og svingete, og to delstrekninger er så langt utbedret. Nå er det snart klart for oppstart på den tredje strekningen.

Dette prosjektet er på ca. 1,3 kilometer og starter rett sør for Hamran og strekker seg mot Sørrollnes.

Et utfordrende arbeid

Det er et omfattende og komplisert arbeid som skal i gang. I tillegg til at det er bratt og trangt på stedet er det også en del steinur på oversiden av veien, som blir utfordrende å sikre.

Arbeidet består i å bygge ny og bredere vei langs den eksisterende veitraséen. Breddeutvidelsen vil normalt være på ca. 1,5 meter + grøfter.

I tillegg blir det gjort særlige tiltak med tanke på stabilisering av vei og sikring i et ca. 220 meter langt område med steinur.