I januar ble det lyst ut 3192 stillinger innen bygg og anlegg, en nedgang på 16 prosent mot januar 2017. -Dette er den største nedgangen vi har sett siden vi begynte målingen i oktober 2014, sier Hilde Sommerstad i Finn jobb.
I januar ble det lyst ut 3192 stillinger innen bygg og anlegg, en nedgang på 16 prosent mot januar 2017. -Dette er den største nedgangen vi har sett siden vi begynte målingen i oktober 2014, sier Hilde Sommerstad i Finn jobb.

Finn.no: - Nedgang i bygg- og anleggsbransjen

Toppen er nådd, tror Hilde Sommerstad i stillingsnettstedet Finn.no.

Publisert

Det ble lyst ut 7 prosent flere stillinger på Finn.no i januar i år, sammenlignet med januar 2017. Oppgangen er størst innen industrien, mens bygg og anlegg opplever en nedgang på 16 prosent.

- Det kan tyde på at toppen er nådd for bygg- og anleggsbransjen, sier Hilde Sommerstad i FINN.no.

Veksten i stillingsmarkedet fortsetter. I januar 2018 ble det lyst ut 20.130 stillinger på Finn.no, en økning på 7 prosent mot januar 2017. Antall stillingsutlysninger i privat sektor øker med seks prosent og ender på 15.900 stillinger i januar 2018. Til sammenligning økte offentlig sektor med 13 prosent i januar.

Største nedgang

- Bygg og anlegg er den største bransjen på Finn jobb, både totalt og innen privat sektor. Nedgangen i stillingsutlysninger innen bygg og anlegg kan derfor være noe av årsaken til at privat sektor ikke øker mer i januar, sier Hilde Sommerstad, forretningsutvikler i Finn jobb. Hun mener det er grunn til å tro at toppen er nådd.

I januar ble det lyst ut 3192 stillinger innen bygg og anlegg, en nedgang på 16 prosent mot januar 2017. 

- Ansettelsestempoet i bygg- og anleggsbransjen har jevnt over vært høyt de siste to årene, men mot slutten av fjoråret så vi at veksten var i ferd med å flate ut. Dette er den største nedgangen vi har sett siden vi begynte målingen i oktober 2014, forklarer Sommerstad.

Optimismen i industrien fortsetter

Mens bygg- og anleggsbransjen står for flest stillingsutlysninger i januar, er det industri, produksjon og kraft som står for størst vekst med en økning på 34 prosent flere stillinger enn samme måned i fjor. Veksten innen industribransjen er bred, og kommer i alle regioner.

- Optimismen innen industri, kraft og produksjon fortsetter inn i 2018, og det er gledelig å se at Nord-Norge har størst vekst med 83 prosent flere ledige stillinger i januar mot samme måned i fjor. Ifølge våre prognoser for 2018 kunne det tyde på på at Nord-Norge ville få en sterkere vekst enn resten av landet, blant annet som følge av gode tider i sjømatnæringen og gode vekstvilkår i prosessindustrien, sier Sommerstad.

Til sammenligning øker antall stillinger innen industrien med 42 prosent på Vestlandet, 36 prosent på Østlandet og 22 prosent på Sørlandet.

Fakta om stillingsmarkedet på Finn.no:

  • 20.130 stillinger i januar 2018
  • 15.900 stillinger i privat sektor
  • 4100 stillinger i offentlig sektor
  • Topp 3 største bransjer i januar målt i stillingsutlysninger: Bygg og anlegg, 3192 stillinger, Helse og omsorg, 2723 stillinger, Industri, produksjon og kraft, 1901 stillinger