- Denne bilen skulle ikke vært stoppet for kontroll. Vi har derfor besluttet å frafalle gebyret som bileier ble ilagt, sier Bodil Rønning Dreyer, som er direktør for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen
- Denne bilen skulle ikke vært stoppet for kontroll. Vi har derfor besluttet å frafalle gebyret som bileier ble ilagt, sier Bodil Rønning Dreyer, som er direktør for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

- Brøytebilen skulle ikke vært stoppet

Statens vegvesen trekker gebyrene.

Publisert

Statens vegvesen frafaller gebyrene som onsdag 7. februar ble ilagt en svensk brøytebil på Svinesund.

- Brøytebilsjåfører har behov for å krysse grensen når de brøyter Svinesundbroen, og denne bilen skulle ikke vært stoppet for kontroll. Vi har derfor besluttet å frafalle gebyret som bileier ble ilagt, sier Bodil Rønning Dreyer, som er direktør for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen.

E6 over Svinesund er svært trafikkert, og godt vintervedlikehold av denne veien har meget høy prioritet både i Norge og Sverige. Forelegget ble ilagt fordi brøytebilen ikke hadde dispensasjon fra kravene til maksimal vekt og bredde i Norge.

- Vi vil med det første ta kontakt med Trafikverket i Sverige for å sikre at vi har en felles forståelse for regelverket og nødvendige dispensasjoner for denne type kjøretøy, sier Dreyer.

Den svenske lastebilen brøytet og saltet E6 på svensk side av Svinesund. Sjåføren skulle snu i Norge for å brøyte fra grensen og innover i Sverige da bilen ble stoppet av Statens vegvesen.

Les om hvor mye gebyrene var på her.